2021, സെപ്റ്റംബർ 18, ശനിയാഴ്‌ച

സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കോളർഷിപ്പുകൾ;31000 രൂപ മുതൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടും

                                  

ഐഐടി കാൺപൂർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് 2021

ഐഐടി കാൺപൂർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് 2021 പിഎച്ച്ഡി/എംഎസ്സി ബിരുദധാരികളിൽ നിന്ന് ഫെലോഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത സഹപ്രവർത്തകൻ 'ഓപ്പറേറ്റർ തിയറിയിലെ ചില കോംപാക്റ്റ് കമ്യൂട്ടേറ്റർ പ്രശ്നങ്ങൾ' എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രതിമാസം 31000 രൂപ വരെ കിട്ടും

യോഗ്യതകൾ

  • പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പിഎച്ച്ഡി ബിരുദം നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് പോസ്റ്റ് ലഭ്യമാണ്.
  • ചില ഗവേഷണ പരിചയമുള്ള പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എം‌എസ്‌സി ബിരുദം നേടിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി 30/09/2021. https://www.iitk.ac.in/dord/project/math-jrf 31-08-21.html എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

കൊട്ടക് കന്യ സ്കോളർഷിപ്പ്

കൊട്ടക് എജ്യുക്കേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ 75%ൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയ 12-ാം ക്ലാസ് വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ നിന്ന് കൊട്ടക് കന്യ സ്കോളർഷിപ്പ് 2021 ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 3 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറവോ അതിന് തുല്യമോ ആയിരിക്കണം. സ്കോളർഷിപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് താഴ്ന്ന വിഭാഗങ്ങളിലെ യോഗ്യതയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അംഗീകൃത സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും കോളേജുകളിൽ നിന്നും പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ പിന്തുടരാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നതാണ്

പ്രതിവർഷം 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടും

യോഗ്യതകൾ

  • കൊട്ടക് കന്യ സ്കോളർഷിപ്പ് 2021 പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ്.
  • പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവേശനം നേടിയ (NAAC/NBA/UGC അംഗീകൃത) യോഗ്യതയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ, ആർക്കിടെക്ചർ, ഡിസൈനിംഗ്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കൊമേഴ്സ്, ഫിനാൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിഎ, സിഎസ്, സിഎഫ്എ, സിഡബ്ല്യുഎ, എൽഎൽബി തുടങ്ങിയ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
  • അപേക്ഷകർ അവരുടെ 12 -ാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ 75% ൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.
  • എല്ലാ കുടുംബ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 3 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കുറവോ ആയിരിക്കണം.
  • എല്ലാ വർഷവും സ്കോളർഷിപ്പ് പുതുക്കുന്നത് കോട്ടക് എജ്യുക്കേഷൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിലായിരിക്കും.
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി 30/09/2021. https://kotakeducation.org/kotak-kanya-scholarship/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് (IIA) ചന്ദ്രശേഖർ പോസ്റ്റ്-ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് 2021

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് (IIA) പിഎച്ച്ഡി ബിരുദധാരികളിൽ നിന്ന് 2021 ഐഐഎ ചന്ദ്രശേഖർ പോസ്റ്റ്-ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മികച്ച അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് ഫെലോഷിപ്പ്.

80,000 രൂപ മുതൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടും

യോഗ്യതകൾ

പിഎച്ച്ഡി ബിരുദം നേടിയ 32 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മികച്ച അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് ഫെലോഷിപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നത്.

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി 30/09/2021.https://www.iiap.res.in/post_doc/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.


0 comments: