2021, ഒക്‌ടോബർ 9, ശനിയാഴ്‌ച

കേരളത്തിലെ ഡിഗ്രി ,പിജി, സംസ്കൃതി വിദ്യാർഥികൾക്കു 2000/- രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ് -അപേക്ഷ പുതുക്കൽ ആരംഭിച്ചു ,

 

                                  

 

കേരളത്തിലെ എല്ലാ സംസ്‌കൃത കോളേജിലെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥി/വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികളില്‍ നിന്നും സംസ്‌കൃതം പ്രധാനവിഷയമായി എടുത്തുപഠിക്കുന്ന ആര്‍ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജുകളിലെയും ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥി/വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികളില്‍ നിന്നും 2021-22 വര്‍ഷത്തെ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പുതുക്കി നല്‍കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.www.dcescholarship.kerala.gov.in മുഖേന അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം

യോഗ്യതകൾ

  • 2019-20, 2020-21 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത സ്കോളർഷിപ്പ് അർഹരായവരും ഇപ്പോൾ തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നവരുമായ രണ്ടു ,മൂന്ന് ഡിഗ്രി, രണ്ടാം വർഷ പി ജി,  വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പുതുക്കലിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
  • സെമസ്റ്റർ വർഷാവസാന  പരീക്ഷയിൽ  45 % ത്തിൽ കുറയാതെ മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം .

സ്കോളർഷിപ്പ് തുക

  • ബിരുദതല വിദ്യാർഥികൾക്ക് 2000/- രൂപ
  • ബിരുദാനാന്തര വിദ്യാർഥികൾക്ക്  2000/- രൂപ

 ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിവരങ്ങൾ

അപേക്ഷകർക്ക് ഐഎഫ്എസ് കോഡ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ സ്വന്തം പേരിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

  • രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിന്റ് ഔട്ട്
  • അപേക്ഷകന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേജിന്റെ പകർപ്പ് ( പേര്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബ്രാഞ്ച് കോഡ്, ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ് ഉൾപ്പെടുത്തണം )
  • മുൻ അധ്യയനവർഷത്തിലെ പരീക്ഷയിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ( റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും സമ്മതപത്രം വാങ്ങേണ്ടതും മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പകർപ്പ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. )

അവസാന തീയതികൾ 

വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട അവസാന തീയതി :15 /10/2021

രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രിന്റ് ഔട്ടും മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളും സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി :25/10/2021

സ്ഥാപനമേധാവി സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഓൺലൈൻ വഴി അംഗീകരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി :30/10/2021

Government Official Notification Download

http://www.dcescholarship.kerala.gov.in/shared_area/dce/SSE/instruction/31439_SSE_09%2009%202021%2010%2038%2048am_sanskrit%20scho%20renewal.pdf

N;B:മേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.

0 comments: