2021, ഒക്‌ടോബർ 31, ഞായറാഴ്‌ച

STF Scholarship For Kerala Diploma Students-Application Invited:Apply Now കേരളത്തിലെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കു 15000/-രൂപ കിട്ടുന്ന സ്കോളർഷിപ് ,അപേക്ഷ രീതി അറിയാം

                                  


ആമുഖം 

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികളിലൊന്നായ ശ്രീറാം ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഫിനാൻസ് കമ്പനി (എസ്‌ടിഎഫ്‌സി) ലിമിറ്റഡ്, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കൊമേഴ്‌സ്യൽ ,ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഡ്രൈവർമാരുടെയും  ഉടമകളുടെയും  മക്കൾക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകുന്ന തിന് സ്കോളർഷിപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 'STFC ഇന്ത്യ മെറിറ്റോറിയസ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം' പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്ന മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐടിഐ/ഡിപ്ലോമ/ബിരുദ/എൻജിനീയറിംഗ് പഠനത്തിന് പ്രതിവർഷം 35,000 രൂപ വരെ ധനസഹായം ലഭിക്കും.

യോഗ്യത
 • കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് പാസായ വിദ്യാർത്ഥികൾ
 • അപേക്ഷകർ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐടിഐ/പോളിടെക്നിക്/ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കണം.
 • കുടുംബവരുമാനം പ്രതിവർഷം 4,00,000 (4 ലക്ഷം) രൂപയിൽ താഴെയോ അതിന് തുല്യമോ ആയിരിക്കണം
 • അപേക്ഷകർ കൊമേഴ്‌സ്യൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർമാരുടെ/ഉടമ-കം-ഡ്രൈവർമാരുടെ കുട്ടികൾ മാത്രമായിരിക്കണം

സ്കോളർഷിപ് തുക 

15,000 രൂപ വരെ (1 വർഷത്തേക്ക്)


ഓൺലൈൻ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:

 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
 • ഫോട്ടോ ഐഡി പ്രൂഫ്
 • ആധാർ കാർഡ്
 • പ്രായം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്  (ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/പാസ്‌പോർട്ട്/10-ാം ക്ലാസ് സ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • പത്താം ക്ലാസ് മാർക്ക് ഷീറ്റ് (സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്)
 • മാതാപിതാക്കളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് (പകർപ്പ്)
 • കുടുംബ വരുമാന തെളിവ് (ഐടിആർ ഫോം-16/യോഗ്യതയുള്ള സർക്കാർ അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ)
 • 2021-22 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ തെളിവ് (കോളേജ്/സ്കൂൾ ഐഡി കാർഡ്, അക്കാദമിക് ഫീസ് രസീത്)
നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന Click Here ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ,ശേഷം apply now എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ,

Click Here


നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി മറ്റേതെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ് അപേക്ഷ സമര്പിച്ചവർ ആണെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം ,അല്ലാത്തവർ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുക 


അപേക്ഷയുമായി ബന്തപെട്ട സംശയങ്ങൾക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് 


0 comments: