2021, നവംബർ 17, ബുധനാഴ്‌ച

നിങ്ങൾക് വൈദുതി ബില്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംശംയങ്ങൾ ഉണ്ടോ,എങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വൈദുതി ബിൽ തുക പരിശോധിക്കാം ,എങ്ങനെ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക

 


കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.kseb.in.ലെ Electricity Bill Calculator എന്ന സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വൈദ്യുതി ബിൽ തുക സ്വയം കണക്കാക്കി ബോധ്യപ്പെടാം. http://www.kseb.in/bill_calculator_v14/ ലൂടെ നേരിട്ടും ഇവിടേക്കെത്താം.വൈദ്യുതി താരിഫും, ആകെ ഉപഭോഗവും രേഖപ്പെടുത്തി തികച്ചും അനായാസമായി വൈദ്യുതി ബിൽ തുക കണക്കാക്കാം.വൈദ്യുതി ചാർജ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കി എന്ന് വിശദമായി അറിയാനും കഴിയും.0 comments: