2021, ഡിസംബർ 29, ബുധനാഴ്‌ച

പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ നിർണയിച്ചതിൽ അപാകതയെന്ന് പരാതി; വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശങ്കയിൽ

 


പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ നിശ്ചയിച്ചത് ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്ന് ആരോപണം ഉയരുന്നു. സോഷ്യൽ സയൻസ്, ജ്യോ​ഗ്രഫി വിഷയങ്ങളിൽ 21 ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലാസുകൾ വലിയ തോതിൽ നടക്കാതിരുന്നതും ഇക്കൊല്ലം പാഠഭാ​ഗങ്ങൾ വേണ്ടരീതിയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതും ഇത്രയധികം പാഠഭാ​ഗങ്ങളിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതി.

പത്താം ക്ലാസിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസും ജ്യോ​ഗ്രഫിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാഠഭാ​ഗങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒമ്പതാം ക്ലാസിന് ഓൺലൈനായും വിക്ടേഴ്സ് വഴിയും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര ക്ലാസ് കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത്. ഈ വർഷവും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല. ഇതോടെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ നിശ്ചയിച്ചത് പ്രായോ​ഗികത കണക്കിലെടുത്തല്ലെന്ന പരാതിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, പഠന സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മനസിലാക്കി മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ​ഗണ്യമായി കുറവ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്, ജ്യോ​ഗ്രഫി വിഷയങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കുറവ് വരുത്താത്തത് പരിക്ഷാഫലത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ.

0 comments: