2021, ഡിസംബർ 10, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കെഇഎൽ മാനേജർ/കോ ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്; ശമ്പളം 25,000-35,000 രൂപ

 


കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് എൻജിനീയറിങ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൽ 5മാനേജർ/കോ ഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനം. ഡിസംബർ 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

തസ്തിക

ഒഴിവ്

യോഗ്യത

ശമ്പളം

പ്രോജക്ട് മാനേജർ

4

ബിടെക്/ബിഇ (സിവിൽ/മെക്കാനിക്കൽ) ,20 വർഷ പരിചയം

25000 രൂപ.

പ്രോജക്ട് കോഓർഡിനേറ്റർ

1

ബിടെക്/ബിഇ (സിവിൽ), 25 വർഷ പരിചയം

35,000 രൂപ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.kel.co.in

0 comments: