2022, ജനുവരി 11, ചൊവ്വാഴ്ച

ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബിപിഎൽ സ്കോളർഷിപ്പ്

 


ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബിപിഎൽ സ്കോളർഷിപ്പിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. സ്കോളർഷിപ്പ് തുക പ്രതിവർഷം 5000 രൂപയായിരിക്കും. പൂർണ്ണമായും മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ബിപിഎൽ വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഒരിക്കൽ അവർ സ്കോളർഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ടാം വർഷവും അവർക്ക് അത് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടാകും. 

സ്കോളർഷിപ്പ് 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ 

 • പൊതുവിഭാഗം 
 • എസ്‌സി/എസ്‌ടി 
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്‌പോർട്‌സ്/ആർട്‌സ്/ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിഭാഗം

സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി

 സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്താൻ സ്‌കൂൾ തലത്തിൽ ഒരു സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണം. സ്കൂൾതല സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു -

 •  പ്രിൻസിപ്പൽ (ചെയർപേഴ്സൺ). 
 • സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ/ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് 
 • പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് 
 • സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി 
 • ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡം

 പൊതുവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹത നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂൾതല സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. സ്‌കോളർഷിപ്പിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷയും വിശദാംശങ്ങളും അംഗീകാരത്തിനായി ജില്ലാതല അവലോകന സമിതിക്ക് കൈമാറുകയും സ്‌പോർട്‌സ്/ആർട്‌സ്/ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറുകയും വേണം. പത്താം ക്ലാസിൽ ലഭിച്ച ഗ്രേഡുകളുടെ WGPA യോഗ്യതയ്ക്ക് പരിഗണിക്കും. തുല്യ മാർക്കോടെ കൂടുതൽ അപേക്ഷകരുണ്ടെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. 

 • വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല
 • അവിവാഹിതരായ അമ്മമാരുടെ മക്കൾ
 • വിധവകളായ  അമ്മമാരുടെയോ നിയമപരമായി വേർപിരിഞ്ഞ അമ്മമാരുടെയോ കുട്ടികൾ
 • ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ / കുഷ്ഠം / അർബുദം / തുടങ്ങിയ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടികൾ.
 • വൈകല്യമുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ
 • ബീഡി, കൈത്തറി, കയർ, കശുവണ്ടി, ഇഷ്ടിക ആർ ടൈൽ നിർമ്മാണ വ്യവസായം മുതലായവയിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം.
 • സ്വന്തമായി വീടോ സ്ഥലമോ ഇല്ലാത്ത മാതാപിതാക്കൾ

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം? 

ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർഥികളെ ബിപിഎൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സ്‌കൂൾ അധികൃതർ അറിയിക്കണം. അപേക്ഷാ ഫോറം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷകർക്ക് ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമാണ്. ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കണം. സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ബിപിഎൽ സ്കോളർഷിപ്പ്, അപേക്ഷാ ഫോർമാറ്റ്, മാതൃകാ അപേക്ഷാ ഫോറം, അറിയിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച സർക്കുലറുകൾ താഴെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാൻ http://www.scholarship.dhse.kerala.gov.in/

BPL SCHOLARSHIPS INSTRUCTIONS

APPLICATION FORM


0 comments: