2022, ജനുവരി 29, ശനിയാഴ്‌ച

സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവ് : മാർച്ച് 4 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

 


സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൽ 1149 കോൺസ്റ്റബിൾ – ഫയർ‌ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2022 മാർച്ച് 4 ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. താത്പര്യമുളള ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റായ cisf.gov.in ലൂടെ അപേക്ഷിക്കാം.

വിശദംശങ്ങൾ 

തസ്തിക 

കോൺസ്റ്റബിൾ -ഫയർ (പുരുഷൻമാർ), 

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 

1149

യോഗ്യത 

12 ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഒരു വിഷയമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് അം​ഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തത്തുല്യ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

ശമ്പളം

പേ സ്കെയിൽ -21900 – 69100 ലെവൽ 3

പ്രായപരിധി

18-23 

ഡെബിറ്റ്, ക്രെ‍ഡിറ്റ് കാർഡുപയോ​ഗിച്ചോ എസ്ബിഐ മുഖേനയോ ഫീസടക്കാവുന്നതാണ്.ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി ജനുവരി 29 ആണ്. മാർച്ച് 4 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ശാരീരിക ക്ഷമത പരീ​ക്ഷ, ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ്, എഴുത്ത് പരീക്ഷ, പ്രമാണ പരിശോധന, മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്നിവ വഴിയാണ് തെര‍ഞ്ഞടുപ്പ്.

0 comments: