2022, ജനുവരി 5, ബുധനാഴ്‌ച

INFOTECH റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022

 

ഇൻഫോടെക് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ജോലി സ്ഥലം ഗെയ്‌നെസ്‌വില്ലെ, Fl, USA ആണ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം .

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

 • അപേക്ഷകന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എന്നിവയിൽ ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ, സ്വതന്ത്ര പ്രോജക്ടുകൾ എന്നിവയിലൂടെ നേടിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ 1-5 വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ 

 • Languages: Ruby, Python, or Node.js;
 • Frameworks: Rails, Django, or Laravel;
 • Cloud Platforms: AWS or any experience with cloud providers (Azure or GCP);
 • Source control management: Git;
 • APIs: RESTful, GraphQL;
 • Databases: MySQL, PostgreSQL, DynamoDB, or MongoDB.

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

 • ടെസ്റ്റുകളും ടെസ്റ്റ്-ഓട്ടോമേഷൻ സ്യൂട്ടുകളും വിശകലനം ചെയ്യുക, രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക, വികസിപ്പിക്കുക.
 • വിവിധ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസന രീതി പരീക്ഷിക്കുക.
 • നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികൾ പിന്തുണക്കുക 
 •  ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റുകൾ, ബിസിനസ്സ് ഉപയോക്താക്കൾ, പ്രോജക്ട് മാനേജർമാർ, മറ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവരുമായി സഹകരിക്കുക.

ഇൻഫോടെക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

 • INFOTECH വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക.
 • ഹോം പേജിൽ കരിയർ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • കരിയർ പേജിൽ ആവശ്യമായ കണ്ടെത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുക ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഭാവി ആവശ്യത്തിനായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പ്രിന്റ് എടുത്തു വക്കുക 

NOTIFICATION

OFFICIAL SITE


0 comments: