2022, ജനുവരി 7, വെള്ളിയാഴ്‌ച

എസ്ബിഐ യിൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ് കേഡർ ഓഫീസർ ഒഴിവുകൾസ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബിഐ) സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് കേഡർ ഓഫീസർ (എസ്‌സിഒ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 08 ജനുവരി 2022 ആണ്.

ജോലി ദാതാവ്

State Bank of India

ജോലിയുടെ പേര്

Chief Information Security Officer

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

1

അവസാന തീയതി

08.01.2022

യോഗ്യത:

അപേക്ഷകർ ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം / ബിരുദാനന്തര ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ എംസിഎ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ജോലി പരിചയം:

ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്  ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് 10 വർഷം ബാങ്കുകൾ / എഫ്‌ഐകളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കോർ ഡൊമെയ്‌ൻ ഏരിയയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം (ബാങ്കുകൾ / എഫ്‌ഐകളിൽ 10 വർഷത്തിൽ, 5 വർഷം സീനിയർ മാനേജ്‌മെന്റ് തലത്തിലായിരിക്കണം).

 ശമ്പളം:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ബോർഡിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ശമ്പളം ലഭിക്കും. ശമ്പള സ്ലിപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ബോർഡ് പിന്നീട് അറിയിക്കും.

 അപേക്ഷാ ഫീസ്:

ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷാ ഫീസ് 750/- അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ് (അപേക്ഷകർ ജനറൽ, EWS, OBC വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണെങ്കിൽ). SC/ ST/PWD ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ലഭ്യമായ പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേ വഴി ഓൺലൈനായാണ് ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടത്.

എസ്ബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയ

ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗിന്റെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കും. അഭിമുഖത്തിന് 100 മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അഭിമുഖത്തിലെ യോഗ്യതാ മാർക്കുകൾ ബാങ്ക് തീരുമാനിക്കും. ഇന്റർവ്യൂവിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്‌കോറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക. 

എസ്ബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021-ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:

  • എസ്ബിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക.
  • കരിയർ ടാബിലേക്ക് പോയി "കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ SCO റിക്രൂട്ട്മെന്റ്- ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുക.
  • ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക.


0 comments: