2022, ജനുവരി 7, വെള്ളിയാഴ്‌ച

യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ(UPSC) വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

 

യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, ഇക്കണോമിക് ഓഫീസർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, മെക്കാനിക്കൽ മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ, ലക്ചറർ, സയന്റിസ്റ്റ്, കെമിസ്റ്റ്, ജൂനിയർ മൈനിംഗ്, റിസർച്ച് ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആകെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 78. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം .

ജോലി ദാതാവ്

Union Public Service Commission

ജോലിയുടെ പേര്

Assistant Editor, Assistant Director, Economic Officer, Administrative Officer, Mechanical Marine Engineer, Lecturer, Scientist, Chemist, Junior Mining, Research Officer, and Assistant Professor

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

78

അവസാന തീയതി

28.01.2022

UPSC ഓൺലൈൻ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 അവസാന തീയതി

UPSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-നുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 27.01.2022 വരെ ലഭ്യമാണ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി 28.01.2022 ആണ്. അവസാന തീയതിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

 ഒഴിവുകൾ  

അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ: 01 

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ: 16 

ഇക്കണോമിക് ഓഫീസർ: 04 

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ: 01 

മെക്കാനിക്കൽ മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ: 01 

ലക്ചറർ, സയന്റിസ്റ്റ്: 04 

രസതന്ത്രജ്ഞൻ: 02 

ജൂനിയർ മൈനിംഗ്: 05 

റിസർച്ച് ഓഫീസർ: 36 

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ: 08 

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് പ്രായപരിധി 30 വയസ്സ്, ഇക്കണോമിക് ഓഫീസർ, ലക്ചറർ, സയന്റിസ്റ്റ്, കെമിസ്റ്റ്, ജൂനിയർ മൈനിംഗ്, റിസർച്ച് ഓഫീസർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എന്നിവയ്ക്ക് 35 വയസ്സ്, മെക്കാനിക്കൽ മറൈൻ എഞ്ചിനീയർക്ക് 40 വയസ്സ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറിന്  പ്രായപരിധി 45  മുതൽ 50 വയസ്സ് വരെയാണ്  . SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 5 വർഷം വരെയും OBC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 3 വർഷം വരെയും സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുകളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ആവശ്യമായ പരിചയവും

അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ

അപേക്ഷകന് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദവും ലൈബ്രേറിയൻഷിപ്പിൽ ബിരുദമോ ഡിപ്ലോമയോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെയോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ തത്തുല്യ യോഗ്യതയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലൈബ്രറി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിംഗിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രായോഗിക പരിചയവും ഒറിയ ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യവും ആവശ്യമാണ്.

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗത്വം  ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഇക്കണോമിക് ഓഫീസർ

 അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തിലോ അപ്ലൈഡ് ഇക്കണോമിക്‌സിലോ ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്‌സിലോ ഇക്കണോമെട്രിക്‌സിലോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ് കമ്മീഷൻ ആക്ട്, 1956 ലെ സെക്ഷൻ 3 അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വിദേശ സർവകലാശാല. ഇന്ത്യയിലെ അംഗീകൃത ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക അന്വേഷണമോ ഗവേഷണമോ നടത്തിയതിന്റെ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ

അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദവും സർക്കാർ ഓഫീസിലോ പൊതു സ്ഥാപനത്തിലോ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ, അക്കൗണ്ട്‌സ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ജോലികളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.

മെക്കാനിക്കൽ മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ

 അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ ബിരുദം, മറൈൻ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ, ഓക്‌സിലിയറികൾ, ഷിപ്പ് ബോർഡ് മറൈൻ മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഓപ്പറേഷൻ, മെയിന്റനൻസ്, ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ് എന്നിവയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ പരിചയം ആവശ്യമാണ്.

ലക്ചറർ

അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ രണ്ട് വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയം ആവശ്യമാണ്.

 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ സമർപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിമുഖത്തിന് ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ രേഖകളുടെ/അനുബന്ധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ അയയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അപേക്ഷാ ഫീസ് 

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 25/-രൂപ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നുകിൽ എസ്ബിഐയുടെ ഏതെങ്കിലും ശാഖയിൽ പണമായി അയച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്ബിഐയുടെ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചോ വിസ/മാസ്റ്റർ ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചോ മാത്രം. ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിലെ SC/ST/PwBD/വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഫീസില്ല. ജനറൽ/ഒബിസി/ഇഡബ്ല്യുഎസ് പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് "ഫീസ് ഇളവ്" ലഭ്യമല്ല കൂടാതെ അവർ മുഴുവൻ നിശ്ചിത ഫീസും അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

UPSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

  • UPSC വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക.
  • ഹോം പേജിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് –> ഓൺലൈൻ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • ORA പേജിൽ ആവശ്യമായ അറിയിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  • തുടർന്ന് സമർപ്പിക്കുക ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഭാവി ആവശ്യത്തിനായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പ്രിന്റ് ചെയ്യുക.


0 comments: