2022, ജനുവരി 8, ശനിയാഴ്‌ച

ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് കൺസൽട്ടന്റ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിലെ (BECIL ) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം.


ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് കൺസൽട്ടന്റ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിലെ (BECIL ) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം. ഐടി പ്രൊഫഷണൽ, സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ (ആർസിഎസ്), ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ്  അവസരം . ആകെ 6 ഒഴിവുകൾ . താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 08.01.2022-നോ അതിനുമുമ്പോ അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

ജോലി ദാതാവ്

ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്


ജോലിയുടെ പേര്

ഐടി പ്രൊഫഷണൽ, സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ (ആർസിഎസ്), ഇൻസ്ട്രക്ടർ (മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രീം & ഏവിയോണിക്സ് സ്ട്രീം)


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

6

അവസാന തീയതി

8-1-2022


ഒഴിവ്

ഐടി പ്രൊഫഷണൽ 1

സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ (RCS) 3

ഇൻസ്ട്രക്ടർ (മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രീം) 1

ഇൻസ്ട്രക്ടർ (ഏവിയോണിക്സ് സ്ട്രീം) 1

 യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ഐടി പ്രൊഫഷണൽ

അപേക്ഷകർ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയിൽ ബിഇ അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം, കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ 4-5 വർഷത്തെ പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജാവ സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട്, PostgreSQL ഡാറ്റാബേസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (DBA) എന്നിവയിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ (ആർസിഎസ്)

 അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ മാർക്കറ്റിംഗിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ എംബിഎ അല്ലെങ്കിൽ പിജി ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. അപേക്ഷകന് എയർലൈനുകൾ, ജിഎസ്എകൾ, അനുബന്ധ മേഖലകൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ആവശ്യമാണ്.

ഇൻസ്ട്രക്ടർ (മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രീം)

ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് എയറോനോട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിഇ ബിരുദവും ഏവിയേഷൻ മേഖലയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ വിഭാഗത്തിൽ അടിസ്ഥാന AME ലൈസൻസ് (BAMEL) ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കും അപേക്ഷിക്കാം.


ഇൻസ്ട്രക്ടർ (ഏവിയോണിക്‌സ് സ്ട്രീം)

 ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ അടിസ്ഥാന AME ലൈസൻസ് (BAMEL) ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റ്‌സിൽ BE ഉണ്ടായിരിക്കണം,കൂടാതെ വ്യോമയാന വ്യവസായത്തിൽ ഒരു വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് യോഗ്യത പ്രായോഗിക / പ്രബോധന പരിചയം. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഡിപ്ലോമയും 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ

നിർദ്ദിഷ്ട കമ്പനി മാനദണ്ഡങ്ങളും ജോലിയുടെ ആവശ്യകതയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

ശമ്പള ഘടന

IT Professional

Rs. 30000

Station Manager (RCS)

Rs. 30000

Instructor (Mechanical Stream)

Rs. 20670

Instructor(Avionics Stream)

Rs. 20670

BECIL അപേക്ഷാ ഫീസ്

ജനറൽ, ഒബിസി, വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ  ഒരു തസ്തികക്കും  അപേക്ഷാ ഫീസായി 750 രൂപയും. ഓരോ അധിക തസ്തികക്കും 500രൂപ  കൂടി അടക്കണം .

എസ്‌സി, എസ്ടി, ഇഡബ്ല്യുഎസ്, പിഎച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ. ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും അപേക്ഷാ ഫീസായി 450 രൂപയും. ഓരോ അധിക പോസ്റ്റിനും 300 രൂപ  കൂടി അടക്കണം.

BECIL റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021-ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

  • BECIL-ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക.
  • കരിയർ പേജിലേക്ക് പോയി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് കണ്ടെത്തുക.
  • അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക.
  • ഇത് നിങ്ങളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേജിലേക്ക് നയിക്കും.
  • അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  • അപേക്ഷാ ഫീസ് അടച്ച് സമർപ്പിക്കുക.

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.


0 comments: