2022, ജനുവരി 10, തിങ്കളാഴ്‌ച

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ തൊഴിലവസരം

 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് (SIB) കേഡർ, ക്ലാർക്ക് എന്നിവയിലെ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർമാരുടെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. SIB PO, ക്ലാർക്ക് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദമാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 


ജോലി ദാതാവ്

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്

ജോലിയുടെ പേര്

പ്രൊബേഷണറി ക്ലാർക്കു

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

VARIOUS

അവസാന തീയതി

11-01-2022

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ

SIB PO Clerk Recruitment 2022: Important Dates
EventsDates
Online Application – Start Date 05.01.2022
Online Application – End Date11.01.2022
Tentative Online Test Date February 2022

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

1.Probationary Clerks

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത 
  • X/ SSLC, XII/ HSC, റഗുലർ കോഴ്സിന് കീഴിൽ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ ബിരുദം. ആർട്‌സ്/ സയൻസ്/ കൊമേഴ്‌സ്/ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിൽ ബിരുദം.
  • വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിഗണിക്കില്ല.
പ്രായം 

26 വയസ്സിൽ കൂടരുത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥി 01.12.1995-ന് മുമ്പോ 30.11.2003-ന് ശേഷമോ (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) ജനിച്ചവരാകരുത്.SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ 5 വർഷം ഇളവ് ലഭിക്കും.

2.Probationary Officer Scale 1 Cadre

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത 
  • റഗുലർ കോഴ്‌സിന് കീഴിൽ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ X/ SSLC, XII/ HSC, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം.
                                                             (or)
  • X/ SSLC, XII/ HSC, ബിരുദം, റഗുലർ കോഴ്സിന് കീഴിൽ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
പ്രായം 

26 വയസ്സിൽ കൂടരുത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥി 01.12.1995-ന് മുമ്പോ 30.11.2003-ന് ശേഷമോ (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) ജനിച്ചവരാകരുത്.SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ 5 വർഷം ഇളവ് ലഭിക്കും.


 അപേക്ഷ ഫീസ്
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഓഫീസർമാർ, പ്രൊഫഷണൽ ക്ലർക്ക്, ലാറ്ററൽ പ്രൊഫഷണൽ ഓഫീസർമാർ എന്നിവർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന അപേക്ഷകർ അവരുടെ അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ വിജയകരമായി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫീസ് സമർപ്പിക്കണം.

General Category

Rs. 800/-

SC/ST category

Rs. 200/-സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ശമ്പള പാക്കേജ്:

ഐബിഎ അംഗീകരിച്ച ശമ്പള സ്കെയിൽ രൂപ. 17900 – 1000/3 – 20900 – 1230/3 – 24590 – 1490/4 – 30550 – 1730/7 – 42660 – 3270/1 – 45930 – 1990/1 – 47920.
പ്രചാരത്തിലുള്ള സ്കീം അനുസരിച്ച് പെർഫോമൻസ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവുകൾക്കും (പിഎൽഐ) ക്ലർക്ക്മാർക്ക് ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹതയുണ്ടാകും.

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും.

ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിലെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാരംഭ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് നടത്തും.ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിനും വ്യക്തിഗത അഭിമുഖത്തിനും ലഭിച്ച ഏകീകൃത മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം പരിഗണിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കേണ്ട അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം തീരുമാനിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ബാങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?
 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഓഫീസർമാർ, പ്രൊഫഷണൽ ക്ലർക്ക്, ലാറ്ററൽ പ്രൊഫഷണൽ ഓഫീസർമാർ എന്നിവർ 2022-ലെ അപേക്ഷകർക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം വിജയകരമായി പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്:


ഘട്ടം 1: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബാങ്കിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റായ www.southindianbank.com-ലെ കരിയറിലെ നിലവിലെ ഓപ്പണിംഗ് പേജ് സന്ദർശിക്കാൻ"Click here to apply / Login"എന്ന ഓപ്‌ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അത് ഒരു പുതിയ സ്‌ക്രീൻ തുറക്കും.

ഘട്ടം 2: അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ,"Click here for new registration" എന്ന ടാബ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പേര്, കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ, ഇമെയിൽ ഐഡി എന്നിവ നൽകുക. ഒരു പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും പാസ്‌വേഡും സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഘട്ടം 3: ഉദ്യോഗാർത്ഥി പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പറും പാസ്‌വേഡും രേഖപ്പെടുത്തണം. പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പറും പാസ്‌വേഡും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇമെയിലും എസ്എംഎസും അയയ്‌ക്കും.

ഘട്ടം 4: ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ""Save & Next"" ടാബ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതിനകം നൽകിയ ഡാറ്റ അവന് / അവൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് പരിഷ്കരിക്കാനും "Save & Next" സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഘട്ടം 5: കംപ്ലീറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം മാറ്റമൊന്നും സാധ്യമാകില്ലന്നതിനാൽ, ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ പൂരിപ്പിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പൂരിപ്പിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഘട്ടം 6: അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകർക്ക് തുടരാം. രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അപേക്ഷാ ഫോമും പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാനും പരിശോധിക്കാനും പ്രിവ്യൂ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 8: ‘പേയ്‌മെന്റ്’ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേയ്‌മെന്റിനായി മുന്നോട്ട് പോയി ‘സമർപ്പിക്കുക’ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സ്റ്റെപ്പ് 9: അപേക്ഷകർ ഇ-രസീതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ടും ഫീസ് വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.


0 comments: