2022, ജനുവരി 16, ഞായറാഴ്‌ച

ECIL :ടെക്‌നിക്കൽ / അപ്രന്റിസ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

   


ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (ഇസിഐഎൽ) ഗ്രാജ്വേറ്റ് എൻജിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റിസ് തസ്തികയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആകെ 150 ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട് . ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 18.01.2022 ആണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് ആകെ 145 ഒഴിവുകളും  ബിരുദധാരികൾക്ക് 5 ഒഴിവുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകന്റെ പ്രായം പരമാവധി പ്രായപരിധി 25 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല. സർക്കാർ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകും. അപേക്ഷകർ 2019 ഏപ്രിൽ 1-നോ അതിനു ശേഷമോ ബിരുദമോ ഡിപ്ലോമയോ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

യോഗ്യത 

 • ഉദ്യോഗാർത്ഥി അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് 4 വർഷത്തെ BE അല്ലെങ്കിൽ B.Tech അല്ലെങ്കിൽ ECE, CSE, Mech അല്ലെങ്കിൽ EEE എന്നിവയിൽ 3 വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. 

ഇതിനകം 1 വർഷത്തെ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനത്തിന് വിധേയരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല.

 ശമ്പളം 

ECIL അപ്രന്റീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് 9 000 രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കും.  ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസിന് 8 000 രൂപ ലഭിക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 1 വർഷത്തേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കും. 2022 ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നു. 

ECIL അപ്രന്റീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:

ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് യോഗ്യതാ പരീക്ഷാ മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് വഴിയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ 2022 ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമിക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ ലിങ്ക് സ്ഥലത്തിന്റെയും സ്ഥലത്തിന്റെയും മറ്റുള്ളവയുടെയും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ബോർഡ് ഉടൻ അറിയിക്കും. 

ECIL റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

 • ECIL-ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക.
 • കരിയർ ടാബിലേക്ക് പോയി "E-Recruitment " ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • “Engagement of Graduate Engineer / Technician (Diploma) Apprentices for the Year 2021-22 at ECIL – Hyderabad”തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് NATS വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക 
 • ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് www.mhrdnats.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക, എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുക.
 • ലോഗിൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലോഗിൻ ചെയ്‌തതിന് ശേഷം “Establishment Request find Establishmentഎന്നതിലേക്ക് പോകുക.  (പോർട്ടൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ റെസ്യൂം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക) 
 • എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് പേര് ബോക്‌സിൽ ECIL ഹൈദരാബാദ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
 • searchബട്ടൺ അമർത്തുക.
 •  applyബട്ടണിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്കുചെയ്യുക, അടുത്ത പേജിലെ apply  ബട്ടൺ ഒന്നുക്കൂടി ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
 • ”Successfully applied for the training position. Based on availability, you will be contacted by the establishment” എന്ന സന്ദേശം ദൃശ്യമാകും.


വിശദമായ അറിയിപ്പും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്കും👇

NOTIFICATION

APPLICATION LINK

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്👇

OFFICIAL SITE


0 comments: