2022, ഫെബ്രുവരി 5, ശനിയാഴ്‌ച

4 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 90,000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ്

 

ഓൾ ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷ (AISTE 4 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി സാമ്പത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ ലക്ഷ്യം.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 90,000 രൂപ വരെ സ്‌കോളർഷിപ്പും ഒരു വർഷത്തെ പുസ്തക സൗകര്യവും എക്‌സലൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും.ഓൾ ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 20 ആണ്. 

യോഗ്യത

അപേക്ഷകൻ 4 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന  ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കണം.

ഓൾ ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ്  ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന രീതികളിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും:

ദേശീയ തലത്തിൽ 

 • ഒന്നാം റാങ്കുകാരന് 90,000 രൂപയുടെ സ്‌കോളർഷിപ്പും ഒരു വർഷത്തെ ബുക്ക് സൗകര്യവും എക്‌സലൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും.
 • രണ്ടാം  റാങ്കുകാരന്  70,000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പും ഒരു വർഷത്തെ പുസ്തക സൗകര്യവും എക്സലൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും.
 • മൂന്നാം റാങ്കുകാർക്കു  50,000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പും ഒരു വർഷത്തെ പുസ്തക സൗകര്യവും എക്സലൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും.

സംസ്ഥാനതലത്തിൽ 

 • ഒന്നാം റാങ്ക്  നേടുന്നവർക്ക് 30,000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പും ഒരു വർഷത്തെ പുസ്തക സൗകര്യങ്ങളും എക്സലൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ലഭിക്കും.

അഖിലേന്ത്യാ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോ

കയ്യൊപ്പ്

പ്രധാന തീയതികൾ

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 2022 ഫെബ്രുവരി 20

പരീക്ഷാ തീയതി: 27 മാർച്ച് 2022

അഡ്മിറ്റ് കാർഡിന്റെ റിലീസ്: 2022 മാർച്ച് 1

ഫലപ്രഖ്യാപനം: 28-മാർച്ച്-2022

അഖിലേന്ത്യാ സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാനദണ്ഡം

പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റിന്റെയും ഇന്റർവ്യൂ പ്രകടനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഓൾ ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

 • AISTE അപേക്ഷകർ സ്വന്തം ജില്ലകളിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹാജരാകണം.
 • മൊത്തം അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ, ഓൺലൈൻ സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റുകളിലും അഭിമുഖങ്ങളിലും അവരുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച 200 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും.
 • മൊത്തം അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ, ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് 200 ഉയർന്ന നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ടെസ്റ്റ് ഫലങ്ങൾ, അഭിമുഖം, ബോർഡ് മാർക്ക്, കുടുംബ വരുമാനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകും.
 • അപേക്ഷകർ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസായി 249 രൂപ നൽകണം

ഓൾ ഇന്ത്യ സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷ 2022-ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?


       സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന APPLY NOW  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
APPLY NOW    .

അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെയൊരു അപേക്ഷ ഫോറം പേജിലേക്ക് പോകും. • അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് Apply Now ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി ''Accept'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ''Accept'' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിദ്യാർഥികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
 • ശേഷം ''Preview'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരവും ശരിയാണെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ ''Submit" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

0 comments: