2022, മാർച്ച് 30, ബുധനാഴ്‌ച

ബസ് ചാർജ് മിനിമം10 രൂപ; ഓട്ടോറിക്ഷ, ടാക്‌സി നിരക്കിലും മാറ്റം, വിദ്യാർഥികളുടെ കൺസെഷനിൽ മാറ്റം ഇല്ല.

                                          


തിരുവനന്തപുരം: ഗതാ​ഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ധനവില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ബസ്, ഓട്ടോ, ടാക്‌സി ചാർജുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് ​അറിയിച്ചു. ഇതിൽ ബസ് മിനിമം ചാർജ് പത്ത് രൂപയാകും. എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥി കൺസെഷൻ നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ബസുകളിൽ മിനിമം ചാർജ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും ഒരു രൂപവെച്ച് വർധിക്കും. എന്നാൽ നേരത്തെ ഇത് 90 പൈസയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഓട്ടോയുടെ നിരക്ക്‌ മിനിമം ചാർജ്‌ 25 രൂപയായിരുന്നത് 30 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. കൂടാതെ മിനിമം ചാർജ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 15 രൂപ വച്ച് വർധിക്കും.

കൂടാതെ 1500 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള ടാക്സികൾക്കു മിനിമം ചാർജ് 200 രൂപയാക്കി. എന്നാൽ 1500 സിസിയിൽ മുകളിലുള്ള ടാക്സികൾക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ 225 രൂപയാണു മിനിമം ചാർജ്. പിന്നീട് ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 20 രൂപ നൽകണം. എന്നാൽ വെയ്റ്റിംങ് ചാർജിൽ മാറ്റമില്ല.

0 comments: