2022, മാർച്ച് 16, ബുധനാഴ്‌ച

മോട്ടോർ വാഹന നിയമ പ്രകാരം,സേഫ്റ്റി ഹെൽമറ്റ്‌ – ടൂവീലർ യാത്രക്ക് സേഫ്‌ ആണോ ?

 സേഫ്റ്റി ഹെൽമറ്റ്‌ – ടൂവീലർ യാത്രക്ക് സേഫ്‌ ആണോ ?മോട്ടോർ വാഹന നിയമ പ്രകാരം ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം .

🚴 ധരിക്കുന്ന ഹെൽമെറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് (BlS) ൻ്റെ നിലവാരമനുസരിച്ചായിരിക്കണം.

🚴 ഹെൽമെറ്റ് നിർമ്മിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അപകടസമയത്ത് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലെങ്കിലും ഡ്രൈവറുടെ തലയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതായിരിക്കണം.

 🚴ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ആകൃതിയും വലുപ്പവും തലയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനുതകുന്നതാവണം.

 🚴ചിൻ സ്ട്രാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഹെൽമെറ്റ് സുരക്ഷിതമായി താടിയിൽ ഉറപ്പിക്കാനാവണം.

 🚴ഇവയൊക്കെ ശരിയ്ക്കും ഉറപ്പാക്കാൻ BIS : 4151 സ്റ്റാന്റേർഡുപ്രകാരം നിർമ്മിച്ച ഹെൽമെറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളു.

 🚴4 വയസിന് മുകളിലുള്ള ഏതൊരാളും മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം.

0 comments: