2022, മാർച്ച് 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കീം പ്രവേശന പരീക്ഷ ജൂൺ 12-ന്

 


കീം പ്രവേശന പരീക്ഷ ജൂൺ 12-ന് നടത്തുമെന്ന് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ (CEE) അറിയിച്ചു. ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി എന്നിവയ്ക്ക് രാവിലെ 10 മുതൽ 12:30 വരെയും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 മുതൽ 5 വരെയുമാണ് പരീക്ഷ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് KEAM 2022-ൽ cee.kerala.gov.in ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പരീക്ഷയുടെ പൂർണ്ണമായ ഷെഡ്യൂളും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. കേരളത്തിലെ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർക്കിടെക്ചർ, മെഡിക്കൽ (ഫാർമസി) കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്കായി KEAM നടത്തപ്പെടുന്നു.

പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള KEAM പ്രക്രിയ

50:50 ഫോർമുലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് KEAM റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിന് 12-ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് 50 ശതമാനവും പ്രവേശന പരീക്ഷാ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് 50 ശതമാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ത്രിവത്സര LLB, പഞ്ചവത്സര LLB, LLM, BPharm (ലാറ്ററൽ എൻട്രി), PG ആയുർവേദം, PG ഹോമിയോ, PG നഴ്സിംഗ്, PG മെഡിക്കൽ, PG ഡെന്റൽ, PG ഫാർമസി തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ CEE നടത്തുന്നുണ്ട്.

കേന്ദ്രീകൃത അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ (CAP) ഏകജാലക സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നത്. നീറ്റ് യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് ബിരുദ മെഡിക്കൽ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന ക്വാട്ട കൗൺസലിംഗ് പ്രക്രിയയും സിഇഇ കേരള നടത്തുന്നു.


0 comments: