2022, മേയ് 1, ഞായറാഴ്‌ച

പ്ലസ്ടുവിനു ശേഷം ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ്

 

തുടക്കം മുതൽ, നഴ്‌സിംഗ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആരോഗ്യമേഖലയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. COVID-19 ന്റെ ആക്രമണത്തോടെ, മാരകമായ വൈറസ് സ്ട്രെയിനുകൾക്കെതിരായ മുൻ‌നിര യോദ്ധാക്കളായ വൈദഗ്ധ്യവും വിദഗ്ധരുമായ നഴ്‌സുമാരുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം ലോകം ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു .നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ഈ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

നഴ്‌സുമാർ രോഗികൾക്ക് വിപുലമായ പരിചരണം നൽകുകയും ഡോക്ടർമാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ നഴ്‌സിംഗ് തികച്ചും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളതും ശേഷവുമുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും അവർക്കാണ്. അവരുടെ സേവനത്തിൽ നല്ല ആശയവിനിമയം, അനുകമ്പ, ക്ഷമ, മികച്ച മാനേജ്മെന്റ് കഴിവുകൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.നഴ്സിംഗ്  ഡിപ്ലോമ  കോഴ്‌സിന്റെ ഫീസ്, യോഗ്യത, പ്രവേശന പ്രക്രിയ, കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾ, മറ്റ് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ ലേഖനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും . 

ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് - അവലോകനം

ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിന്റെ കാലാവധി സാധാരണയായി 3 വർഷമാണ്. ഈ കാലയളവിൽ, നഴ്‌സിംഗ്, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ഔഷധങ്ങളുടെ വിപണി മനസ്സിലാക്കൽ, മെഡിക്കോ-ടെക്‌നിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് കീഴിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ   നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. നഴ്‌സിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമാണിത്. പരിശീലനാർത്ഥികൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയകൾ പോലുള്ള മെഡിക്കൽ ഓപ്പറേഷനുകളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി പ്രശസ്ത സർവ്വകലാശാലകൾ നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സുകളിൽ ഡിപ്ലോമ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഡിപ്ലോമ നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സുകളിൽ ആർക്കൊക്കെ പഠിക്കാം ?

രോഗബാധിതരായ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹമുള്ള, നഴ്സിംഗ് സയൻസിൽ അതീവ താല്പര്യമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ കോഴ്‌സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരാൾക്ക് 12-ാം ക്ലാസ് പാസായതിനുശേഷം മാത്രമേ നഴ്‌സിംഗ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിന് യോഗ്യതയുള്ളൂ. 12-ാക്ലാസ് മാർക്ക്  നോക്കിയാണ്  സർവ്വകലാശാലകൾ പ്രവേശന പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത്, ഇത് മിക്കവാറും മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഹെഡ് നഴ്‌സിംഗ് സർവീസസ് തുടങ്ങി ക്ലറിക്കൽ, അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസുകളിൽ നിരവധി എൻട്രി ലെവൽ കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾക്ക്  നഴ്സുമാർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം . താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നഴ്‌സിംഗ് മേഖലയിൽ ബിഎസ്‌സി, എംഎസ്‌സി, അല്ലെങ്കിൽ പിജിഡി എന്നിവ തുടരാം.

നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സ് ഡിപ്ലോമ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ 

💥നഴ്സിംഗ് ഹോമുകൾ, ഹെൽത്ത് കെയർ സെന്ററുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഉയർന്ന ഡിമാൻഡാണ്. 

💥ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന തൊഴിലുകളിൽ ഒന്നാണിത്. നമ്മുടെ മുഴുവൻ ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനത്തിന്റെയും അടിത്തറയാണ് നഴ്സിംഗ്.

💥ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സ് വ്യക്തിയെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമേഖലയിൽ  ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാക്കുക മാത്രമല്ല, വ്യക്തിയെ സ്വയം വികസനത്തിലും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

💥ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നല്ല വ്യക്തിഗത കഴിവുകളും ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും നൽകുന്നു, അവ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

💥നഴ്‌സിംഗിൽ ഡിപ്ലോമയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ മേഖലയിലെ ബിരുദാനന്തര പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം.

💥ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ ലഭ്യമായ കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് മികച്ച തൊഴിൽ സുരക്ഷയും മികച്ച കരിയർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട്.

💥ഈ പ്രൊഫഷണലുകൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ശമ്പള പാക്കേജുകൾ പ്രതിവർഷം INR 2 മുതൽ 5 ലക്ഷം വരെയാണ്.

യോഗ്യത

നഴ്‌സിംഗ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിൽ ചേരാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥി യോഗ്യനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ, ആദ്യം ചില ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്.  അവ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

💥വിദ്യർത്ഥി  ഏതെങ്കിലും പ്രസക്തമായ സ്ട്രീമിലെ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് 10+2 പരീക്ഷയോ മറ്റേതെങ്കിലും സമാന പരീക്ഷകളോ പാസായിരിക്കണം, മൊത്തത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.മിഡ്‌വൈഫറിയിലും ജനറൽ നഴ്‌സിംഗിലും കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക്  പ്രവേശനം തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിഷൻ നടപടിക്രമം

നഴ്‌സിംഗ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിനുള്ള കോളേജിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷകർ ആദ്യം അതത് കോളേജുകളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിക്കണം.ചില കോളേജുകൾ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, 

പത്താം ക്ലാസിനു ശേഷം ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ?

മിക്ക ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളും 10+2 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ, പത്താം ക്ലാസിനുശേഷം നഴ്‌സിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ നൽകുന്ന ചുരുക്കം ചില കോഴ്‌സുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ. ആയുർവേദ നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സിലെ ഡിപ്ലോമയും 1.5-2 വർഷം വീതമുള്ള ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് കെയർ അസിസ്റ്റന്റുമാണ് അവ. 1.5 വർഷത്തെ കോഴ്‌സ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഡിപ്ലോമ ഇൻ റൂറൽ ഹെൽത്ത്‌കെയറിനും അപേക്ഷിക്കാം.

പത്താം ക്ലാസിനുശേഷം ആയുർവേദ നഴ്‌സിംഗിൽ ഡിപ്ലോമയുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 40% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള സ്‌കോർ ആണ്.  പ്രത്യേകമായി പ്രായപരിധി ഇല്ലെങ്കിലും ചില കോളേജുകൾ പ്രത്യേക പ്രായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഈ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള സെലക്ഷൻ പാരാമീറ്ററുകൾ സാധാരണയായി മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ ചില കോളേജുകൾ എഴുത്ത് പ്രവേശന പരീക്ഷയും അവതരിപ്പിക്കുന്നു 

ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സ് പാഠ്യപദ്ധതി

ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സ് പാഠ്യപദ്ധതി പ്രധാനമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായി ആറ് സെമസ്റ്ററുകളായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌തതും വിഭജിക്കപ്പെട്ടതുമായ നിരവധി വിഷയങ്ങളാണ്.

 ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സ് സിലബസ്  അനാട്ടമി, മൈക്രോബയോളജി, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, വ്യക്തിഗത ശുചിത്വം, സൈക്കോളജി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

നഴ്‌സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങളും അടിസ്ഥാന സാമ്യതകളും ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളെ സാധാരണയായി പഠിപ്പിക്കുന്നു.

രണ്ടാം വർഷത്തിൽ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും ക്രമക്കേടുകളും സഹിതം നഴ്‌സിംഗിലെ രോഗികളുടെ വിലയിരുത്തലിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥികൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നുണ്ട്.

അവരുടെ അവസാന വർഷത്തിൽ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ, ഒബ്‌സ്റ്റട്രിക്കൽ നഴ്‌സിംഗ്, മിഡ്‌വൈഫറി, രോഗികളുടെ ഗൈനക്കോളജിക്കൽ നഴ്‌സിംഗ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

ലബോറട്ടറി പരിശീലനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, അതുവഴി അവർക്ക് അവരുടെ മേഖലയിൽ പ്രായോഗികമായി പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു . . കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതത് കോളേജുകൾ 6 മാസത്തെ നീണ്ട ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുന്നു.

ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് ഫീസ് ഘടന

ലഭ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് ഫീസ് ഘടന ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. നഴ്‌സിംഗ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സ് ഫീസ് പ്രതിവർഷം ശരാശരി 20,000 മുതൽ 95,000 രൂപ വരെ നൽകാം.

നഴ്‌സിംഗ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള കരിയർ ഓപ്ഷനുകൾ

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നൈപുണ്യമുള്ള നഴ്‌സുമാർക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്.  നിരവധി ഹെൽത്ത് കെയർ സെന്ററുകൾ, നഴ്സിംഗ് ഹോമുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് തസ്തികകൾ എന്നിവ ഡിപ്ലോമ ബിരുദധാരികൾക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ശേഷം, ഈ നഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീഷണർമാർക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന വകുപ്പുകളിൽ നിയമനം ലഭിക്കും-

  • നഴ്സിംഗ് ഇൻ-ചാർജ്
  • ഹെഡ് നഴ്സിംഗ് സർവീസസ്
  • എമർജൻസി നഴ്സുമാർ
  • നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാർ.

ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് ശമ്പളം

ഇന്ത്യയിലെ ഡിപ്ലോമ നഴ്‌സിംഗ് ശമ്പളം പ്രതിവർഷം INR 2 - 5 ലക്ഷം ആണ്, ഇത് അവരുടെ എസ്പീരിയൻസും അറിവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധേയമാണ്. 

ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്?

ഡിപ്ലോമ നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സിന് എണ്ണമറ്റ നേട്ടങ്ങളുണ്ട്.  ഡിപ്ലോമ ബിരുദധാരികൾക്ക് ക്ലറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റോളുകളിൽ പ്രശസ്തമായ ആശുപത്രികളിൽ നിയമനം ലഭിക്കും. അവർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ പിന്തുടരാനും കഴിയും.

ഡിപ്ലോമ ഇൻ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന ശരാശരി ഫീസ് എത്രയാണ്?

നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന കോളേജിനെയോ സർവ്വകലാശാലയെയോ ആശ്രയിച്ച് ശരാശരി ഫീസ് ഏകദേശം 20,000 മുതൽ 95,000 പിഎസ് വരെ ആയിരിക്കും.

ഡിപ്ലോമ നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സിന് കോളേജിൽ പ്രവേശനത്തിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

അപേക്ഷകൾ കൂടുതലും ഓൺലൈനായാണ് നടത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോളേജിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് പേജുകൾ സന്ദർശിച്ച്  പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം.

0 comments: