2022, ജൂൺ 1, ബുധനാഴ്‌ച

പാസ്സ്‌പോര്‍ട്ട് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്ത ;ഇനി എത്തുന്നത് ?

അടുത്ത 25 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വികസനത്തിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എന്നാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റില്‍ മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ ഈ വര്‍ഷം സാമ്പത്തിക  രംഗത്ത് 9.2 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയും പ്രതീഷിക്കുന്നുണ്ട് .ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിന് തുടക്കംകുറിക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ വര്‍ഷം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് .

ബഡ്ജറ്റില്‍ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് .അതില്‍ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള പാസ്സ്‌പോര്‍ട്ട് തന്നെയാണ് .E-Passport ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയില്‍ എത്തുന്നത് .മൈക്രോ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച അതീവ സുരക്ഷയുള്ള E-Passport കള്‍ ഈ വര്‍ഷം തന്നെ പുറത്തിറക്കും .ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഒരു വന്‍ കുതിപ്പിന് തന്നെ ഇത് കാരണമാകും എന്ന കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട .

ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം E-Passport എന്നത് ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടുകൂടി തന്നെ തുടങ്ങും എന്നാണ് .അതിനുള്ള സൂചനകള്‍ എല്ലാം കേന്ദ്രം നല്‍കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു .അതീവ സുരക്ഷയേറിയ ഈ പാസ്സ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ വ്യാജ പാസ്സ്‌പോര്‍ട്ട് പാസ്സ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച്‌ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ കൊടുക്കുവാന്‍ ഏറെ സഹായിക്കും .

0 comments: