2022, ജൂൺ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

സൗദി അറേബ്യയിൽ പുരുഷനഴ്സുമാർക്ക് അവസരം

 

സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പുരുഷന്മാരായ നഴ്‌സുമാർക്ക് അവസരം. കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക്ക് ((ODEPC)) മുഖേനയാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഈ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നത്.  രണ്ടു വർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള ബി.എസ്‌സി പുരുഷ നഴ്‌സുമാർക്ക് അപേക്ഷകൾ അയക്കാവുന്നതാണ്. പ്രതിമാസ ശമ്പളം 90,000 രൂപ.  താൽപര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ ബയോഡാറ്റ, സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം ജൂൺ 20നു മുൻപ് recruit@odepc.in എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അപേക്ഷിക്കണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.odepc.kerala.gov.in. ഫോൺ: 0471-2329440, 41, 42, 43.

0 comments: