2022, ജൂൺ 29, ബുധനാഴ്‌ച

പത്ത് കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ ചേരാം

 

കേരളസര്‍ക്കാര്‍ ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 13 ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി/തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായവര്‍ക്ക് വിവിധ കോഴ്സുകളില്‍ പരിശീലനം നേടാം.അപേക്ഷഫോറവും പ്രോസ്‍പെക്ടസും www.fcikerala.org ല്‍.

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും കോഴ്സുകളും( സീറ്റുകള്‍ ബ്രാക്കറ്റില്‍)

 1. ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തൈക്കാട് തിരുവനന്തപുരം (ഫോണ്‍: 04712728340)-ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് ഓപറേഷന്‍ (30), ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (40), ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (30).

 2. എഫ്.സി.ഐ കടപ്പാക്കട കൊല്ലം (04742767635), ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (40), ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (40).

3. എഫ്.സി.ഐ കുമരനല്ലൂര്‍, കോട്ടയം (04812312504)-ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് ഓപറേഷന്‍ (20), ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (40), ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (30).

4. എഫ്.സി.ഐ മങ്ങാട്ടുകവല, തൊടുപുഴ (04862224601)-ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (50), ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (60), ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് ഓപറേഷന്‍ (20). 

5. എഫ്.സി.ഐ ചേര്‍ത്തല (0478-2817234)-ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (42), ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (40)

6. എഫ്.സി.ഐ കളമശ്ശേരി (04842558385)-ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് ഓപറേഷന്‍ (40), ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (80), ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (80), ബേക്കറി ആന്‍ഡ് കണ്‍ഫെക്ഷനറി (40), ഹോട്ടല്‍ അക്കോമഡേഷന്‍ ഓപറേഷന്‍ (40), കാനിങ് ആന്‍ഡ് ഫുഡ് പ്രിസര്‍വേഷന്‍ (30). 

7. എഫ്.സി.ഐ പൂത്തോള്‍ തൃശൂര്‍ (04872384253)-ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (40), ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (40), ഹോട്ടല്‍ അക്കോമഡേഷന്‍ ഓപറേഷന്‍ (30), ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് ഓപറേഷന്‍ (30).

8. എഫ്.സി.ഐ വടക്കഞ്ചേരി, പാലക്കാട് (04922256677)-ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (30), ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (40).

9. എഫ്.സി.ഐ പെരിന്തല്‍മണ്ണ, മലപ്പുറം (04933295733)-ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (40), ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (40), ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് ഓപറേഷന്‍ (30), ഹോട്ടല്‍ അക്കോമഡേഷന്‍ ഓപറേഷന്‍ (30). 

10. എഫ്.സി.ഐ-തിരൂര്‍ (04942430802)-ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് ഓപറേഷന്‍ (20), ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (40), ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (40).

11. എഫ്.സി.ഐ കോഴിക്കോട് (0495-2372131)-ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് ഓപറേഷന്‍ (20), ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (30), ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (30). 

12. എഫ്.സി.ഐ കണ്ണൂര്‍ (0497-2706904)-ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (40) ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (30), ബേക്കറി ആന്‍ഡ് കണ്‍ഫെക്ഷനറി (25), ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് ഓപറേഷന്‍ (20), ഹോട്ടല്‍ അക്കോമഡേഷന്‍ ഓപറേഷന്‍ (20).

13. എഫ്.സി.ഐ ഉദുമ, കാസര്‍കോട് (04672236347) ഫ്രണ്ട് ഓഫിസ് ഓപറേഷന്‍ (30), ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ബിവറേജ് സര്‍വിസ് (40), ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ (40), ഹോട്ടല്‍ അക്കോമഡേഷന്‍ ഓപറേഷന്‍ (30). അപേക്ഷാഫീസ് 100 രൂപ. എസ്.സി/എസ്.ടി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് 50 രൂപ. കോഴ്സ് ഫീസ് 14030/20030 രൂപ.

0 comments: