2022, ജൂൺ 29, ബുധനാഴ്‌ച

സി.ബി.എസ്.ഇ, സി.ഐ.എസ്.സി.ഇ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷാ ഫലം ജൂലൈ 15ഓടെ

സി.ബി.എസ്.ഇ, സി.ഐ.എസ്.സി.ഇ 10,12 ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം ജൂലൈ 15ഓടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേക്കും. മൂല്യനിര്‍ണയം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ബോര്‍ഡ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

0 comments: