2022, ജൂലൈ 12, ചൊവ്വാഴ്ച

നീറ്റ് യു.ജി. അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ

 നീറ്റ് യു.ജി. 2022 അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11.30 മുതൽ neet.nta.nic.in വഴി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ജൂലായ് 17 നാണ് പരീക്ഷ. സഹായങ്ങൾക്ക്: 011-40759000, neet@nta.ac.in

0 comments: