2022, ജൂലൈ 30, ശനിയാഴ്‌ച

ഡ്രൈവർമാരുടെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള സാക്ഷം സ്കോളർഷിപ്പ്


ഡ്രൈവർമാരുടെ  കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് സംരംഭമാണിത് . മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്, ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും അർദ്ധ നഗരങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനികളിലൊന്നാണ്. സാമ്പത്തികമായ  തടസ്സം നീക്കി ഡ്രൈവർമാരുടെ കുട്ടികളുടെ അക്കാദമിക്, കരിയർ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനാണീ  സ്കോളർഷിപ് .ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് കീഴിൽ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലും ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര തലത്തിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പരിരക്ഷയ്ക്കായി INR 20,000 വരെ ഒറ്റത്തവണ (നിശ്ചിത) ധനസഹായം നൽകും. 

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 • വിദ്യാർത്ഥികൾ 1 മുതൽ 12 വരെയോ  ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും (ജനറലും പ്രൊഫഷണലും) പഠിക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കണം.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ മുൻ ക്ലാസിൽ 60 ശതമാനവും അതിൽ കൂടുതലും മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.
 • മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കണം (എല്ലാ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളും ടാക്സി, ജീപ്പ്, കാർ & ഡെലിവറി വാനുകൾ പോലുള്ള ചെറിയ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളും പിക്കപ്പ്, മാജിക്, സ്കൂൾ വാൻ മുതലായവ) കൂടാതെ സാധുതയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷകരുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും  4,00,000 രൂപയിൽ കൂടരുത്.
 • ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, കേരളം, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു.
 • Mahindra Finance & Buddy4Study-യുടെ കുട്ടികൾക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ യോഗ്യതയില്ല.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഒരു കുടുംബത്തിന് പരമാവധി രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും

സ്കോളർഷിപ് തുക 

1  മുതൽ 8 വരെ -5000 

9  മുതൽ 12 വരെ -8000 

ബിരുദ വിദ്യർത്ഥികൾക്ക്  -15000 

ബിരുദാനന്തര വിദ്യർത്ഥികൾക്ക് -20000 

ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ 

 • മുൻ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്
 •  ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് (ആധാർ കാർഡ്/വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്/പാൻ കാർഡ്)
 • കുടുംബ വരുമാനം  തെളിയിക്കുന്ന രേഖ  (ഫോം 16A/സർക്കാർ അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/സാലറി സ്ലിപ്പുകൾ മുതലായവ)
 • പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവേശന തെളിവ് (ഫീസ് രസീത് / പ്രവേശന കത്ത് / സ്ഥാപന ഐഡി കാർഡ് / ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 • അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ( ചെക്ക്/പാസ്ബുക്ക് കോപ്പി)
 • രക്ഷിതാവിന്റെ  ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് (ടാക്സി, ക്യാബ്, മിനി വാൻ, സ്കൂൾ വാൻ, മാജിക്/പിക്ക്-അപ്പ് മുതലായവ) (കാബ് ഡ്രൈവർക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് )
 • വിലാസം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ   (ഡൊമിസൈൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/റെസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ടെലിഫോൺ ബിൽ/റേഷൻ കാർഡ്)
 • അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോ

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

 1. Buddy4Study- ലേക്ക് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ID യും ലോഗിൻ ചെയ്ത് ‘അപേക്ഷാ ഫോം പേജിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുക.Buddy4Study direct link
 2. Buddy4Study- ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ - Buddy4Study- ൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ/മൊബൈൽ/Facebook/Gmail അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
 3. Saksham scolarship  programme ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 4. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ  'Saksham scolarship  programme ' അപേക്ഷാ ഫോം പേജിലേക്ക് റീഡയറക്‌ട് ചെയ്യും.

 1. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 'Start application' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 2. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
 3. പ്രസക്തമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 4. 'terms and conditions ' സ്വീകരിച്ച് 'preview ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 5. അപേക്ഷകൻ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പ്രിവ്യൂ സ്ക്രീനിൽ ശരിയായി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ 'submit  ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അവസാന തീയതി 

2022ആഗസ്ത്  31


0 comments: