2022, ജൂലൈ 7, വ്യാഴാഴ്‌ച

നവോദയ വിദ്യാലയത്തിൽ അധ്യാപകരാകാം; പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ 1600 ലധികം ഒഴിവുകൾ

 

നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി  1616 ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജൂലൈ 22 വരെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ navodaya.gov.in ൽ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.  പ്രിൻസിപ്പൽ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ അധ്യാപകർ, അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ബിരുദ അധ്യാപകർ തുടങ്ങി മൊത്തം 1616 തസ്തികകളിലേക്കാണ് എൻവിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നത്. കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 

ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രിൻസിപ്പൽ: 12

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ അധ്യാപകർ (PGT) (ഗ്രൂപ്പ്-ബി): 397

പരിശീലനം നേടിയ ഗ്രാജ്വേറ്റ് ടീച്ചർമാർ (TGTs) (ഗ്രൂപ്പ്-ബി): 683

ടിജിടി (ഗ്രൂപ്പ്-ബി): 343

അധ്യാപകർ (ഗ്രൂപ്പ്-ബി): 181

യോഗ്യത

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സംവരണം, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പരസ്യം പരിശോധിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ടെസ്റ്റ് (CBT), അഭിമുഖം എന്നിവയിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. വിശദമായ പരീക്ഷാ ഷെഡ്യൂളും യഥാസമയം NVS വെബ്സൈറ്റിൽ അറിയിക്കും. പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ 2000 രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ്. പിജിടി- 1800 രൂപ, ടിജിടി, മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് - 1500 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫീസ്. 

 NVS റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ:

  • cbseitms.nic.in/nvsrecuritment എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
  • പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾക്ക് കീഴിൽ 'ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് 2022-23' എന്നതിലേക്ക് പോകുക
  • അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. 
  • ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. 
  • തസ്തിക തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  • ഫീസ് അടച്ച് ഫോം സമർപ്പിക്കുക
  • ഭാവി റഫറൻസിനായി ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക. 

0 comments: