2022, ജൂലൈ 3, ഞായറാഴ്‌ച

റെയിൽവേയിൽ ആയിരത്തിലധികം അപ്രന്റീസ് ഒഴിവുകൾ; പത്താം ക്ലാസും ട്രേഡും യോ​ഗ്യത

 

റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെൽ (ആർആർബി),  നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ (എൻസിആർ) 1659 അപ്രന്റിസ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് RRC, NCR ന്റെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റായ rrcpryj.org-ൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. RRB, NCR റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-നുള്ള അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് അവസാനിക്കും.

ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഒരു അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ SSC/മെട്രിക്കുലേഷൻ/10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയോ തത്തുല്യമായ പരീക്ഷയോ (10+2 പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിൽ) വിജയിച്ചിരിക്കണം കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ITI പാസായിരിക്കണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പ്രായപരിധി 2022 ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് 15 വയസ്സിനും 24 വയസ്സിനും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം. ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷാ ഫീസായി 100 രൂപ അടയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. SC/ST/PWD/വനിതാ അപേക്ഷകർ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. ഡെബിറ്റ് കാർഡ് / ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് / ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് പേയ്മെന്റ് നടത്താം.

0 comments: