2022, ഓഗസ്റ്റ് 24, ബുധനാഴ്‌ച

11,12,ബിരുദം ,പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ ,എന്നീ വിദ്യർത്ഥികൾക്കായി HDFC ബദ്ധേ കദം സ്കോളർഷിപ്പ് 2022-23

 

വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുന്നതിനും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനാണ് എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ലിമിറ്റഡിന്റെ ബദ്ധേ കദം സ്‌കോളർഷിപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച്  വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തുന്നതിനുള്ള  സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ . കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസികാരോഗ്യവും വെൽനസ് കൗൺസിലിംഗ്, കരിയർ കൗൺസിലിംഗ്, മെന്റർഷിപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന അധിക പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ട്യൂഷൻ ഫീസ്, ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ്, ഡാറ്റ റീചാർജുകൾ, ഓൺലൈൻ പഠനോപകരണങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറികൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അക്കാദമിക് ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

യോഗ്യത 

 • ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രം
 • വിദ്യാർത്ഥികൾ നിലവിൽ11, 12 വരെ ക്ലാസുകളിൽ സ്വകാര്യ, സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.
 • വ്യക്തിഗത / കുടുംബ പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ബിരുദം, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ  (മുഴുവൻ സമയ / പാർട്ട് ടൈം ഡിഗ്രി / ഡിപ്ലോമ / കോഴ്സുകൾ) പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ
 • അപേക്ഷകർ മുമ്പത്തെ യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്കോടെ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
 • കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം6ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയോ അതിന് തുല്യമോ ആയിരിക്കണം.
 • കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ വ്യക്തിപരമോ കുടുംബപരമോ ആയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് മുൻഗണന നൽകും
 • എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിലെയും ബഡ്ഡി4സ്റ്റഡിയിലെയും ജീവനക്കാരുടെ മക്കൾ യോഗ്യരല്ല.

സ്കോളർഷിപ് തുക 

 •  11, 12 ക്ലാസുകൾക്ക് - 18,000 രൂപ
 •  യുജി കോഴ്സുകൾക്ക് -30000 
 • പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ  - INR 100,000

കുറിപ്പ്: ട്യൂഷൻ ഫീസ്, ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ്, ഭക്ഷണം, ഇന്റർനെറ്റ്, ഓൺലൈൻ പഠന ഉപകരണം, പുസ്തകങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്ന അക്കാദമിക് ചെലവുകൾക്കായി മാത്രമേ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനാകൂ.

സ്കോളർഷിപ്പിനായി ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

 1. മുൻ വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മാർക്ക്ഷീറ്റ് 
 2. സർക്കാർ നൽകിയ തിരിച്ചറിയൽ തെളിവ് (ആധാർ കാർഡ്/വോട്ടർ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്/പാൻ കാർഡ്)
 3. നിലവിലെ വർഷത്തെ പ്രവേശന തെളിവ് (ഫീസ് രസീത്/പ്രവേശന കത്ത്/സ്ഥാപന തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്/ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) 
 4. കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി അറിയാവുന്ന 2 വ്യക്തികളുടെ പരാമർശം ( സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകൻ, ഡോക്ടർ, സ്കൂൾ മേധാവി, കോളേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുതലായവ ആകാം)
 5. അപേക്ഷകന്റെ (അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവിൻറെ) ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം :-

സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന Click here  എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെയൊരു അപേക്ഷ ഫോറം പേജിലേക്ക് പോകും. • അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് Apply Now ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക                                                                                                                                                              
 • ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷ ഫോമിൽ പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കുമായി ''Accept'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ''Accept'' ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും വിദ്യാർഥികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. 
 • ശേഷം ''Preview'' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വരുന്ന സ്‌ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച എല്ലാ വിവരവും ശരിയാണെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാൻ ''Submit" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


0 comments: