2022, ഓഗസ്റ്റ് 3, ബുധനാഴ്‌ച

ജെഇഇ മെയിൻ സെഷൻ 2 എക്സാം റിസൽട്ട് ആ​ഗസ്റ്റ് 6 ന്; നാഷണൽ ടെസ്റ്റിം​ഗ് ഏജൻസി

 

ജെഇഇ മെയിൻ സെഷൻ 2 എക്സാം റിസൽട്ട് ആ​ഗസ്റ്റ് 6 ശനിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിം​ഗ് ഏജൻസി അറിയിച്ചു. എൻടിഎ ഔദ്യോ​ഗിക വക്താവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എൻഡിടിവിയാണ് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തര സൂചിക ഇന്ന്, ആ​ഗസ്റ്റ് 3 ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നും സൂചന. പ്രൊവിഷണൽ ഉത്തരസൂചിക ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേക്കും. ആ​ഗസ്റ്റ് 5 വരെ ഉത്തരസൂചികയിൻ മേൽ ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഉന്നയിക്കാനുള്ള അവസരം ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കും. തുടർന്ന് അന്തിമ ഉത്തരസൂചിക, വ്യക്തി​ഗത സ്കോർ കാർഡ്, മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നിവ പുറത്തുവിടുമെന്നും ഔദ്യോ​ഗിക അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. 

0 comments: