2022, ഓഗസ്റ്റ് 7, ഞായറാഴ്‌ച

കെ-സ്വിഫ്റ്റിൽ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഒഴിവുകൾ

കെ-സ്വിഫ്റ്റിലെ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന്റെ (KSRTC) ദീർഘദൂര ബസുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയാണ് കെ-സ്വിഫ്റ്റ് (KSWIFT) എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ്.

ഒഴിവുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ

തസ്തികയുടെ പേര്

Junior Executive Administration, Engineer (IT)

അവസാന തിയതി

ആഗസ്ത്  20 ആണ് അവസാന തിയതി

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

എഞ്ചിനീയർ ബിരുദം

പ്രവർത്തിപരിചയം:

കുറഞ്ഞത് 2 വർഷം പ്രവർത്തിപരിചയം

ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ

Excel / Computer പരിജ്ഞാനം

Network Management

പ്രായ പരിധി  :

30 വയസ്സ് വരെ

അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി 

താൽപ്പര്യമുള്ള  ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾക്കൊപ്പം വിശദമായ ബയോഡാറ്റ/സിവി cmdkswift@gmail.com എന്ന email id യിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് :

സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ ഒരൊറ്റ PDF ഫയലായി അറ്റാച്ചുചെയ്യാൻ അപേക്ഷകൻ ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച ഓർഡർ പാലിക്കണം.

  • റെസ്യൂം/സിവി
  • ഏകീകൃത മാർക്ക് ഷീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ യോഗ്യതാ രേഖകൾ [എസ്എസ്എൽസി, ബിരുദം / ബി.ടെക് (ഐടി) / സിഎസ്ഇ].
  • ഐഡി പ്രൂഫ് (ആധാർ/വോട്ടർമാർ – ഐഡി/ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്/പാസ്‌പോർട്ട്)
  • എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക : 

0 comments: