2022, ഓഗസ്റ്റ് 29, തിങ്കളാഴ്‌ച

MAT Exam 2022 : മാറ്റ് 2022 പിബിറ്റി പരീക്ഷ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഇന്ന്; ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെ?

ഓൾ ഇന്ത്യ മാനേജ്‌മെന്റ് അസോസിയേഷൻ (എഐഎംഎ) MAT സെപ്‌റ്റംബർ PBT പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് പുറത്തിറക്കും. മാനേജ്മെന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, MAT 2022-ന് അപേക്ഷിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ MAT അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ mat.aima.in-ൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. 

വർഷത്തിൽ നാല് തവണ നടത്തുന്ന ദേശീയ തലത്തിലുള്ള എംബിഎ പ്രവേശന പരീക്ഷയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് (MAT). ബിരുദാനന്തര ബിരുദ മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബി-സ്‌കൂളുകൾ MAT സ്‌കോർ പരി​ഗണിക്കും. PBT പരീക്ഷയുടെ MAT 2022 രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 29 തിങ്കളാഴ്ച അവസാനിച്ചു. വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച്, സെപ്റ്റംബർ സെഷനിലെ MAT 2022 PBT പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 4-ന് നടക്കും.

അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്: ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

  • MAT 2022-ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് mat.aima.in സന്ദർശിക്കുക, 
  • View/Download Admit card എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
  • ആവശ്യമായ ലോഗിൻ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക 
  • MAT PBT അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക

MAT പരീക്ഷ 2022 അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലെ വിശദാംശങ്ങൾ

സെപ്തംബർ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള MAT PBT അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത ശേഷം, അതിലെ ചില പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ  ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം. 

  • പേര്
  • ജനനതീയതി
  • രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ
  • ഫോട്ടോ
  • പരീക്ഷാ തീയതി, കേന്ദ്രം, പരീക്ഷാ സമയം മുതലായവ.

പരീക്ഷാ ദിവസത്തെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലെ വിശദാംശങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉടൻ തന്നെ പരീക്ഷാ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അത് തിരുത്തുകയും വേണം. PBT, CBT, IBT എന്നിവയുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം MAT സെപ്റ്റംബർ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തീയതി ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അറിയിക്കും

0 comments: