2022, സെപ്റ്റംബർ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

NEET UG 2022 ഉത്തര സൂചിക പുറത്തിറങ്ങി; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാം

 

നീറ്റ് യുജി 2022 ഉത്തര സൂചിക നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (NTA)  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ neet.nta.nic.in ൽ നിന്നും ഉത്തരസൂചിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.പരീക്ഷാർത്ഥിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പരും പാസ് വേർഡും നൽകിയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നീറ്റ് യുജി ഫലം സെപ്റ്റംബർ 7 ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് എൻടിഎ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 18 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വർഷം നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയെഴുതിയത്.ഉത്തരസൂചികയിൽ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നയിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഇതിനായി ഒരു ചോദ്യത്തിന് 200 രൂപ ഫീസ് നൽകേണ്ടി വരും.

ഉത്തര സൂചിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ?

1. എൻടിഎയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ neet.nta.nic.in കയറുക

2. View NEET UG 2022 answer key'എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

3. നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നൽകുക

4.NEET ഉത്തരസൂചിക 2022 സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും

ഉത്തരസൂചിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക.

0 comments: