2023, ഓഗസ്റ്റ് 12, ശനിയാഴ്‌ച

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികവ് നേടാൻ മൂന്നു മാസ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കോഴ്സുമായി ഐഐടി ഖരഗ്‌പൂർ

 


വളർന്നു വരുന്ന വ്യവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാ​ഗമായി കോളേജിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ) കോഴ്സ് അവതരിപ്പിച്ച് ഐഐടി ഖരക്പൂർ. ടിസിഎസ് അയോണുമായി (TCS iON) സഹകരിച്ചാണ് ഈ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. മൂന്നു മാസത്തേക്കാണ് കോഴ്സ്. വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ മാത്രമാകും എഐ ക്ലാസുകൾ നടക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, കണക്ക് എന്നീ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകളിലെ ഫാക്കൽറ്റികളാകും ക്ലാസെടുക്കുക. ടിസിഎസ് ​ഗവേഷകരും വ്യാവസായിക രം​ഗത്തെ മറ്റു പ്രമുഖരും പ്രാക്ടിക്കൾ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും.

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാ​ഗം കൂടിയായിട്ടാണ് പുതിയ കോഴ്സ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ലേണിങ്ങ്, തൊഴിൽ നേടാൻ വേണ്ട പരിശീലങ്ങൾ‌ തുടങ്ങിയവയും പ്രോ​ഗ്ലാമിന്റെ ഭാ​ഗമായി ഉണ്ടാകും. കോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമായി, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ 100 മണിക്കൂർ ക്ലാസുണ്ടാകും. ഇതിൽ എക്സിപീരിയൻഷ്യൽ ലേണിങ്ങ്, വ്യവസായ രം​ഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്, റിയൽ വേൾഡ് ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ, വ്യവസായ രം​ഗത്തെ പ്രൊഫഷണലുകളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും.

0 comments: