2023, സെപ്റ്റംബർ 18, തിങ്കളാഴ്‌ച

പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 15000/- രൂപ ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ് - LIC HFL Vidyadhan Scholarship 2023 -Apply Now-Application Process


കേരളത്തിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 15000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ് ,സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി സഹായം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ LIC Housing Finance Limited (LIC HFL) നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ് ആണ് LIC HFL Vidyadhan Scholarship 2023 

അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അർഹരാകുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും സ്കോളർഷിപ് തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭിക്കും ,എല്ലാ വർഷവും നല്ലൊരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്കോളർഷിപ് ലഭിക്കാറുണ്ട് ,LIC യെ കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം LIC യുടെ HOUSING ഫിനാന്സ് ആണ് ഈ സ്കോളർഷിപ് നൽകുന്നത്  ,സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിക്കാൻ Click Here 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി Sep 30 

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത 

  • നിലവിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കണം 
  • ഗവണ്മെന്റ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ പ്ലസ് വൺ  അഡ്മിഷൻ എടുത്ത റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കണം 
  • വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷക്ക് 60% മുകളിൽ ഗ്രേഡ് ഉണ്ടയിരിക്കണം 
  • അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 360000 രൂപയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല 
Note:ശാരീരിക വൈകല്യം ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ,പെൺകുട്ടികൾക്കും ,മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും 

സ്കോളർഷിപ് തുക 

INR 15,000 per year for 2 years (For Class 11 and 12)

അപേക്ഷിക്കാൻ ആവിശ്യമായ രേഖകൾ 

  • വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആധാർ കാർഡ് 
  • പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കോപ്പി 
  • വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ( കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തത് )Income proof (Form 16A/income certificate from government authority/salary slips, etc.) 
  • അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ അല്ലങ്കിൽ അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്റർ ((school/college/university ID card/bonafide certificate, etc.)
  • ഈ വർഷം അടച്ച ഫീസ് രസീത് 

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം 

ആദ്യം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന Click Here ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
തുടർന്നു വരുന്ന പേജിൽ Apply Now എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക \

തുടർന്നു വരുന്ന പേജിൽ Apply Now എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയുക ,ശേഷം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക തുടർന്നു വരുന്ന പേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരും ഇമെയിലും പാസ്സ്‌വേർഡും നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയുക ,ശേഷം വിദ്യാർത്ഥി നൽകിയ മൊബൈൽ നമ്പറും ,പാസ്സ്‌വേർഡുംഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക 


ശേഷം Start Application എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

തുടർന്നു വരുന്ന പേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ യോഗ്യത പരിശോധിച്ച് Check Eligibility ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

തുടർന്നു വരുന്ന അപേക്ഷ വളരെ കൃത്യതയോടെ പൂരിപ്പിച്ച് അപേക്ഷ Submit ചെയ്യുക ,

വിദ്യാർഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ അപേക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും

അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളക്ക് ഇമെയിൽ വഴിയും ,മൊബൈൽ ഫോണിൽ SMS വഴിയും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ,വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിച്ച് അർഹരാകുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും 

അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: