2024, ഫെബ്രുവരി 11, ഞായറാഴ്‌ച

ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് (BCA) ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

 

ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ 2024 അധ്യയന വർഷത്തെ (ഫെബ്രുവരി സെഷനിലേക്ക്) യുജി പ്രോഗ്രാമായ ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് (BCA) ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. http://sgou.ac.in എന്ന വെബ്-സൈറ്റിലൂടെയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. പ്രവേശന വിജ്ഞാപനം ഈ വെബ്-സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. 2024 ഫെബ്രുവരി 14 മുതൽ മാർച്ച്‌ 31 വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും സർവകലാശാല പോർട്ടലിൽ നേരിട്ടും രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താവുന്നതാണ്.കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 9188909901, 9188909902 എന്നീ മൊബൈൽ നമ്പറുകളിലും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ സമർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക സഹായത്തിനായി 9188909903 എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കാം. (Kozhikode Regional Centre Tel. No. 0495 2920228)

0 comments: