2024, ഫെബ്രുവരി 19, തിങ്കളാഴ്‌ച

ബി.എസ്‌സി.അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ സ്പോട്ട് അഡ്‌മിഷൻ

 

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കുമരകം പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ ബി.എസ്സി.(ഓണേഴ്സ്) അഗ്രിക്കള്‍ച്ചർ കോഴ്സിലേക്കുള്ള മൂന്നാംഘട്ട സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ചൊവ്വാഴ്ച തൃശ്ശൂർ വെള്ളാനിക്കര കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്ത് കോളേജ് ഓഫ് ഫോറസ്ട്രി സെമിനാർ ഹാളില്‍ നടക്കും.2023-ലെ കെ.ഇ.എ.എം-നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷയില്‍ മെഡിക്കല്‍ റാങ്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികള്‍ക്കും സി.യു.ഇ.ടി. (ഐ.സി.എ.ആർ-യുജി) 2023 റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവർക്കും കോഴ്സിന്റെ പ്രവേശനത്തിനായി ഹാജരാകാം. വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: www.kau.in

0 comments: