2024, ഫെബ്രുവരി 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഉന്നതി സ്കോളര്‍ഷിപ്പില്‍ വിദേശ പഠനത്തിന് പോകുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വിസ കൈമാറി

 

ഉന്നതി സ്കോളർഷിപ്പില്‍ വിദേശ പഠനത്തിന് പോകുന്ന പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട 29 വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിസ കൈമാറി.നിയമസഭ മന്ദിരത്തില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ പട്ടികജാതി -പട്ടികവർഗ വികസന മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ ഒഡെപെക് ചെയർമാൻ കെ.പി. അനില്‍കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം സ്കോളർഷിപ്പ് നല്‍കിയാണ് ഒഡെപെക് വഴി വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് വിദേശ പഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടനിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ പി.ജി കോഴ്സുകള്‍ക്കാണ് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് 597 വിദ്യാർഥികളെയാണ് സർക്കാർ ഇത്തരത്തില്‍ വിദേശപഠനത്തിന് അയച്ചത്. ഇതില്‍ 39 പേർ തദ്ദേശീയ വിഭാഗക്കാരും 35 പേർ പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരുമാണ്. 523 വിദ്യാർഥികള്‍ പട്ടിക ജാതിക്കാരാണ്. ഇതിനു പുറമേ ഈ വർഷം മുതല്‍ ഒഡെപെക് വഴി 97 പേർക്ക് വിദേശ പഠനത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിച്ചു. അവരില്‍ പലരും വിദേശ സർവകലാശാലകളില്‍ പഠനം തുടങ്ങി. ഇതിനായി ആറു കോടി രൂപ ഒഡെപെകിന് കൈമാറി.

0 comments: