2024, ഫെബ്രുവരി 18, ഞായറാഴ്‌ച

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളര്‍ഷിപ്

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്‍സില്‍ നല്‍കുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് സര്‍വകലാശാലകള്‍, സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് കോളജുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളില്‍ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാര്‍ച്ച്‌ 18 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.വിവരങ്ങള്‍ക്ക് scholarship.kshec.kerala.gov.in.രജിസ്ട്രേഷന്‍ പ്രിന്‍റൗട്ടും അനുബന്ധ രേഖകളും സ്ഥാപനമേധാവിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഏപ്രില്‍ രണ്ട്. സ്ഥാപന മേധാവികള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന വെരിഫിക്കേഷനും അപ്രൂവലും പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഏപ്രില്‍ 15.

0 comments: