2024, ഫെബ്രുവരി 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഇഗ്നോ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തരബിരുദ, പി.ജി.ഡിപ്ലോമ, ഡിപ്ലോമ, പ്രോഗ്രാമ്മുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം

ഇഗ്നോ  ആരംഭിക്കുന്ന ബിരുദ, ബിരുദാനന്തരബിരുദ, പി.ജി.ഡിപ്ലോമ, ഡിപ്ലോമ, പ്രോഗ്രാമ്മുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഫെബ്രുവരി 15 വരെ നീട്ടി.ഇന്ദിരാഗാന്ധിനാഷണല്‍ഓപ്പണ്‍യൂണിവേഴ്സിറ്റി (ഇഗ്നോ) 2024 ജനുവരിയില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന അക്കാഡമിക് സെക്ഷനിലേക്കു ആരംഭിക്കുന്ന ബിരുദം , ബിരുദാനന്തരബിരുദ , പി . ജി . ഡിപ്ലോമ , ഡിപ്ലോമ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമ്മുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം (ഫ്രഷ് /റീ-റെജിസ്ട്രേഷൻ) ഫെബ്രുവരി 15, 2024 വരെ നീട്ടി.

എം ബി എ , എം ബി എ (ബാങ്കിങ് & ഫിനാൻസ് ),എം .എസ് സി ഫിസിക്സ്,കെമിസ്ട്രി, റൂറല്‍ഡെവലപ്മെൻറ്, കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ, ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ഫിലോസഫി, ഗാന്ധി ആൻഡ് പീസ് സ്റ്റഡീസ് , എഡ്യൂക്കേഷൻ, പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ , എക്കണോമിക്സ്, ഹിസ്റ്ററി, പൊളിറ്റിക്കല്‍സയൻസ്, സോഷിയോളജി, സൈക്കോളജി, അഡള്‍ട്ട്എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡെവലപ്മെൻറ്സ്റ്റഡീസ്, ജെൻഡർആൻഡ്ഡെവലപ്മെൻറ്സ്റ്റഡീസ്, ഡിസ്റ്റൻസ്എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആന്ത്രപ്പോളജി, കോമേഴ്സ്, സോഷ്യല്‍വർക്ക്,ഡയറ്റെറ്റിക്സ്ആൻഡ്ഫുഡ്സർവീസ്മാനേജ്മെൻറ്, കൗണ്‍സെല്ലിങ്ആൻഡ്ഫാമിലിതെറാപ്പി, ലൈബ്രേറിആൻഡ്ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ്, ജേർണലിസം ആൻഡ് മാസ്സ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എൻവിറോണ്‍മെന്റല്‍ സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങിയ  വിവിധ  വിഷയങ്ങളില്‍ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തരബിരുദ, പി.ജി.ഡിപ്ലോമ, ഡിപ്ലോമ,സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമ്മുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് വഴി ഓണ്‍ലൈനായി സമർപ്പിക്കണം: https://ignouadmission.samarth.edu.in/ഇഗ്നോ ഓണ്‍ലൈൻ സംവിധാനം വഴി നിലവില്‍ ജനുവരി 2024 സെഷനിലേക്ക് രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠിതാക്കള്‍ അവരുടെ യുസർ നെയിമും പാസ്വേർഡും ഉപയോഗിച്ച്‌ അപേക്ഷ പരിശോധിക്കുകയും ന്യുനതകള്‍ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രവേശനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് മുൻപ് അവ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കായ് താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടുക

ഇഗ്നോ മേഖലാ കേന്ദ്രം 

ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണ

ഓപ്പൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റീജിയണല്സെന്റർ 

തിരുവനന്തപുരം മുട്ടത്തറ, വലിയതുറ പി. പിൻ -695 008 

ഫോണ്‍‍:0471-2344113/2344120/9447044132.

ഇമെയിൽ‍ :rctrivandrum@ignou.ac.in

 

 


0 comments: