2024, ഫെബ്രുവരി 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ സ്കോളർഷിപ്: 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

 

2022-23 അധ്യയന വർഷം എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ ഉറുദു ഒന്നാം ഭാഷയായും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ രണ്ടാം ഭാഷയായും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിന് 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. .കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥിരതാമസക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് 1,000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്. 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0471 2300524. അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലിങ്ക്: www.minoritywelfare.kerala.gov.in.

0 comments: