2024, ഫെബ്രുവരി 9, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താങ്ങാകാൻ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്

 

ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്‌നിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ (AICTE) സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ (technical education) മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആഗോള മത്സരക്ഷമത ഉയർത്താനായി അവതരിപ്പിച്ച പദ്ധതിയാണ് SSPCA.

സപ്പോർട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പറ്റിംഗ് ഇൻ കോംപറ്റീഷൻസ് അബ്രോയ്ഡ് അഥവാ SSPCA (വിദേശത്ത് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പിന്തുണ) എന്ന പേരുള്ള സംരംഭം അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര പരിപാടികളിൽ മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളിൽ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

സാമ്പത്തിക സഹായവും മെൻ്റർഷിപ്പും

SSPCA സ്കീം പ്രകാരം വിദ്യാർഥികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥി സംഘങ്ങൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള യാത്ര ചെലവ് ലഭിക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക സഹായം, മെൻ്റർഷിപ്പ്, ലോജിസ്റ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ട്, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ ആഗോള മത്സരവേദികളിൽ രാജ്യത്തെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

സപ്പോർട്ട് പാക്കേജിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

അന്താരാഷ്‌ട്ര, ആഭ്യന്തര യാത്രകൾ, രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ്, വിസ അപേക്ഷകൾ, താമസം, എയർപോർട്ട് നികുതികൾ, യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ്, മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ചെലവുകൾക്കായി AICTE സ്കീം പ്രകാരം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും.

എഐസിടിഇ-അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഡിപ്ലോമ, ബിഇ/ബിടെക്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എംടെക്, എംഇ/എംടെക് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കീമിന് യോഗ്യതയുണ്ട്. പഠനകാലയളവിൽ ഒരു തവണയാണ് സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്. 

നൈപുണ്യ വികസനം, സാംസ്‌കാരിക സമ്പുഷ്ടീകരണം എന്നിവ വളർത്തുന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ വലുതാണെന്ന് AICTE ചെയർമാൻ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ പറഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള എഐസിടിഇയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടുപറഞ്ഞു.

അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ 

SSPCA സ്കീം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന  വിദ്യാർത്ഥികൾ, മത്സര സംഘാടകരിൽ നിന്നുള്ള സ്വീകാര്യത കത്ത്, മത്സരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും, മറ്റ് അവശ്യ രേഖകളുമായി ഇവന്റിന് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മാസം മുമ്പെ AICTE ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

ഗ്രാൻ്റ് സ്വീകരിച്ചവർ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ്, സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ട്, ലഭിച്ച സഹായത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, സ്ഥാപനപരമായ സംഭാവന, പങ്കാളിത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ അവശ്യ രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ മത്സരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കണം.

0 comments: