2024, ഏപ്രിൽ 30, ചൊവ്വാഴ്ച

വിദേശവിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളില്‍ 25 ശതമാനം അധികസീറ്റ്

 


ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദേശവിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബിരുദ പ്രവേശന മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി. വിദേശവിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് ബിരുദ,ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളില്‍  25 ശതമാനം അധികസീറ്റ് അനുവദിക്കുമെന്ന് യു.ജി.സി.

നിലവില്‍ അനുവദിച്ച സീറ്റുകള്‍ക്കുപുറമേയാണ് ഈ അധികസീറ്റ്.

എന്നിരുന്നാലും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍, അധ്യാപകരുടെ ലഭ്യത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ ക്വാട്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനം സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അധിഷ്ഠിതമാണെന്നും മാർഗരേഖയിലുണ്ട്. ഓപ്പണ്‍, വിദൂര കോഴ്സുകളില്‍ വിദേശവിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്നും മാർഗരേഖയിലുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് ugc.gov.in. എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

0 comments: