2021, ജനുവരി 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉടൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാംകേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി 2020-21 വർഷത്തേക്കുള്ള 1000 ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.


യോഗ്യത

അപേക്ഷകൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ നാഷണലായിരിക്കണം, കൂടാതെ സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജിൽ സയൻസ് / സോഷ്യൽ സയൻസ് / ഹ്യുമാനിറ്റീസ് / ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്നിവയിൽ ഗ്രാജ്വേറ്റ് എയ്ഡഡ് കോഴ്‌സ് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കണം.  ഐ‌എച്ച്‌ആർ‌ഡി അപ്ലൈഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ സമാനമായ കോഴ്‌സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.  പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾക്ക് വിധേയരായവർ, അൺഎയ്ഡഡ് കോഴ്‌സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർ, സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർ, കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്ക് യോഗ്യതയില്ല.

 എല്ലാ സ്ട്രീമുകൾക്കും, എസ്ടി അപേക്ഷകർക്ക് പാസ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.  പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് അപേക്ഷകന് സയൻസ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ സയൻസസ് സ്ട്രീമുകൾക്ക് 55 ശതമാനവും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് സ്ട്രീമിന് 60 ശതമാനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.  ശാരീരികമായി വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, ഇത് എല്ലാ സ്ട്രീമുകൾക്കും 45% ആയിരിക്കും.  ബിപി‌എൽ / ഒ‌ബി‌സിക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർക്ക് സയൻസിന് 60%, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ സയൻസസിന് 55%, ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന് 65% എന്നിങ്ങനെയാണ്.  മറ്റെല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും (ജനറൽ), ഇത് സയൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന് 75% ഉം ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് സ്ട്രീമുകൾക്ക് 60% ഉം ആണ്.


 ഫീസ് ഇളവ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്പ് / സ്റ്റൈപ്പന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് (എസ്‌സി / എസ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ച ആകെ ഗ്രാന്റും കൊളീജിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് നൽകുന്ന ഹിന്ദി സ്‌കോളർഷിപ്പും ഒഴികെ) ഈ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അർഹതയില്ല.

സ്കോളർഷിപ്പ് തുക

സ്കോളർഷിപ്പ് തുക Rs.  12,000 / -, രൂപ.  18,000 / - രൂപ.  യുജി കോഴ്സിന് ഒന്നാം / രണ്ടാം / മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് യഥാക്രമം 24,000 രൂപ.  ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് (കുറഞ്ഞത് 40% വൈകല്യം) സാധാരണ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ 25% അധിക തുക ലഭിക്കും.

 യുജി തലത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക്, ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിനായി തുടരുന്നവർക്ക് ഒന്നാം വർഷത്തിന് 40,000 രൂപയും പിജി കോഴ്സിന്റെ രണ്ടാം വർഷത്തിന് 60,000 രൂപയും ലഭിക്കും.


റിസർവേഷൻ

മൊത്തം സ്കോളർഷിപ്പുകളിൽ 50% ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലായിരിക്കും.  എസ്‌സി / എസ്ടിക്ക് 10%, ബിപിഎൽ വിഭാഗത്തിന് 10%, ഒബിസിക്ക് 27%, ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിഭാഗത്തിന് 3% സ്‌കോളർഷിപ്പ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.ഓരോ സർവകലാശാലയിലും ഓരോ സ്ട്രീമിനും അനുവദിച്ച മൊത്തം സീറ്റുകൾക്ക് ആനുപാതികമായി വിവിധ സ്ട്രീമുകൾക്കിടയിൽ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യും.

അപേക്ഷ രീതി

സ്കോളർഷിപ്പ്'താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
www.kshec.kerala.gov.in
/ ഏറ്റവും പുതിയത് 2021 ജനുവരി 31 നകം, അവിടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.

 രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ്ഔട്ട് സ്ഥാപന മേധാവിക്ക് രേഖകളോടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, ഏറ്റവും പുതിയത് 2021 ഫെബ്രുവരി 8 നകം.

സ്ഥാപനതല പരിശോധനയും അംഗീകാരവും 2021 ഫെബ്രുവരി 15 നകം പൂർത്തിയാക്കണം.

 അംഗീകൃത അപേക്ഷകൾ സ്ഥാപനത്തിൽ നിലനിർത്തണം.  താൽ‌ക്കാലിക പട്ടികയിൽ‌ ഉൾ‌പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷയും രേഖകളും പരിശോധനയ്ക്കായി നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കൗൺസിൽ ഓഫീസിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കണം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  www.kshec.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

0 comments: