2021, ജനുവരി 29, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മൗലാന ആസാദ് ദേശീയ ഫെലോഷിപ്പ്എംഫിൽ / പിഎച്ച്ഡി അവാർഡിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗവേഷണത്തിനായി മൗലാന ആസാദ് നാഷണൽ ഫെലോഷിപ്പ് ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി (എം‌എ‌എൻ‌എഫ്) അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ന്യൂഡൽഹി -110 002 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.

2019-20 സെലക്ഷൻ വർഷം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 'ഓരോ യുജിസി-നെറ്റ്-ജെആർഎഫ് അല്ലെങ്കിൽ സി‌എസ്‌ഐ‌ആർ-നെറ്റ്-ജെ‌ആർ‌എഫ് പരീക്ഷകളുടെയും യോഗ്യതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തും,  ഇതിനകം പ്രവേശനം നേടി നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും.

നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻ‌ടി‌എ) 2020 ഡിസംബർ 1 ലെ പബ്ലിക് നോട്ടീസ് യു‌ജി‌സി-നെറ്റ് ജൂൺ 2020 പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ MANF അവാർഡിന് അർഹരായവരുടെ പട്ടിക നൽകി.  അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർക്കുള്ള യോഗ്യതയുടെ ഇ-സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇതിനകം https://ugcnet.nta.nic.in ൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  പട്ടികയിൽ റോൾ നമ്പറുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്കീം, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ, അവാർഡ് കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ,താഴെ പറയുന്നതിൽ ഉണ്ട്. https: /  /www.ugc.ac.in/ugc_notices.aspx

എംഫിൽ / പിഎച്ച്ഡി അവാർഡിലേക്ക് നയിക്കുന്ന റെഗുലർ മോഡ് വഴി ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ളവരും ഫെലോഷിപ്പ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അവരുടെ അവാർഡ് ലെറ്റർ https://ugcnet.nta.nic.in ൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

 സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇതിനകം പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, യു‌ജി‌സി വിജ്ഞാപനത്തിൽ‌ നൽ‌കിയിരിക്കുന്ന മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ക്കൊപ്പം ഫെലോ‌ഷിപ്പിനായി ക്ലെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്‌ ഫെലോഷിപ്പിനായുള്ള യോഗ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം.യു‌ജി‌സി-നെറ്റ്-ജെ‌ആർ‌എഫ്, ജോയിന്റ് സി‌എസ്‌ഐ‌ആർ-യു‌ജി‌സി-നെറ്റ് ജെ‌ആർ‌എഫ് (2020 നവംബർ 30) എന്നിവയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി മുതൽ ഫെലോഷിപ്പ് നൽകപ്പെടും, ഒരുപക്ഷേ, സ്ഥാനാർത്ഥി ഇതിനകം എംഫിൽ / പിഎച്ച്ഡി പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ  എംഫിൽ / പിഎച്ച്ഡിയിൽ ചേരുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ തീയതി, എന്നിവ നൽകണം.

യു‌ജി‌സി അംഗീകൃത ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പതിവ്, മുഴുവൻ സമയ മോഡ് വഴി എംഫിൽ / പിഎച്ച്ഡിക്ക് ഇതിനകം പ്രവേശനം നേടിയ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ അവന്റെ / അവളുടെ റോൾ നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഫെലോഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കണം.

പ്രവേശനം / രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാത്ത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് യുജിസി അംഗീകൃത സർവകലാശാല / സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ഥിരവും മുഴുവൻ സമയവുമായ എംഫിൽ / പിഎച്ച്ഡിക്ക് പ്രവേശനവും രജിസ്ട്രേഷനും ലഭ്യമായ ആദ്യ അവസരത്തിൽ തേടാം, പക്ഷേ ഇഷ്യു ചെയ്ത തീയതി മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ  സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള അവാർഡ് കത്ത് നൽകണം.

 ഫെലോഷിപ്പ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന്, സ്ഥാനാർത്ഥികൾ യു‌ജി‌സി വിജ്ഞാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോം കം ജോയിനിംഗ് റിപ്പോർട്ട്' പൂരിപ്പിച്ച് അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമർപ്പിക്കണം.  'വെരിഫിക്കേഷൻ കം ജോയിനിംഗ് റിപ്പോർട്ട്' പണ്ഡിതൻ, ഗൈഡ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്ട്രാർ / ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ എന്നിവർ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കും.

 ഫെലോഷിപ്പ് തുക യു‌ജി‌സി നേരിട്ട് അവാർ‌ഡ് ഉടമയുടെ ബാങ്ക്  അകൗണ്ടിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യും.  ഫെലോഷിപ്പ് പരമാവധി അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നൽകപ്പെടും.  എംഫിൽ പ്രബന്ധം സമർപ്പിക്കുന്നതും പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനവും തമ്മിലുള്ള വിടവ് കാലയളവിൽ ഫെലോഷിപ്പ് നൽകില്ല.0 comments: