2021, ജനുവരി 15, വെള്ളിയാഴ്‌ച

എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല, പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നുദില്ലി : എൽപിജി സിലിണ്ടറിനായി ഇനി ദിവസങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല. ബുക്ക് ചെയ്ത ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇന്ന് ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഇനി പഴങ്കഥയാകുന്നു. ബുക്ക് ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ സിലിണ്ടർ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ്  ഈ പദ്ധതി.ബുക്ക് ചെയ്താൽ വേഗത്തിൽ സിലിണ്ടർ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് താൽക്കാലിക സേവനം ഒരുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ. ബുക്ക് ചെയ്ത 30 മുതൽ 45 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വീട്ടിൽ എത്തിക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളും ഒരു പ്രധാന നഗരമോ ജില്ലയോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതായി വരും. ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ സേവനം ആദ്യം എത്തിക്കാനാണ് പൊതുമേഖല എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ പുതിയ ആലോചന.

 സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനകീയവും സുഗമവുമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കേന്ദ്രനയത്തിനു അനുസരിച്ചാണ് എണ്ണ കമ്പനിയുടെയും നയം ഇതുപോലെ മാറി വരുന്നത്.പുതിയ ഈ സൗകര്യം ഉടൻ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഇത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് ആലോചന. ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് വഴിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ എൽപിജി സിലിണ്ടർ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 14 കോടിയാണ്  ഇന്തൻ  ഓയിലിന്റെ  എൽപിജി സിലിണ്ടർ ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം.

0 comments: