2021, മേയ് 9, ഞായറാഴ്‌ച

.വിദേശത്തു പഠിക്കാൻ സ്കോളർഷിപ് വേണോ , പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

വിദേശത്ത് പഠിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന യുകെ സർവകലാശാലകളിലേക്കുള്ള ഈ രണ്ട് സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ പരിശോധിക്കുക.
വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് ലഘൂകരിക്കാൻ സ്കോളർഷിപ്പ് ഒരു മികച്ച സഹായമാകും. കോവിഡ് -19 ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ യുകെ സർവകലാശാലകളിൽ ഉന്നത പഠനം നടത്താനുള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നില്ല. ഷെഫീൽഡ് സർവകലാശാലയും സ്ട്രാത്ത്ക്ലൈഡ് സർവകലാശാലയും ഈ രണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പരിശോധിക്കുക.

ഇന്റർനാഷണൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2021: ഷെഫീൽഡ് സർവകലാശാല

യുകെയിലെ ഷെഫീൽഡ് സർവകലാശാല 2021 ൽ 50 അന്താരാഷ്ട്ര ബിരുദ മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു.

2021 ലെ ശരത്കാലത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബിരുദ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിനുള്ള ട്യൂഷൻ ഫീസിലെ 50% വിലമതിക്കുന്ന മത്സര അവാർഡുകളാണ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന പുതിയ അന്തർദ്ദേശീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാണ്.

ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഷെഫീൽഡ് സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രധാന തീയതികൾ

  • സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷകളുടെ അവസാന തീയതി 2021 മെയ് 17 ന് 13:00 (യുകെ സമയം).
  • സ്കോളർഷിപ്പ് ഫലങ്ങൾ 2021 ജൂൺ 11 ന് 16:00 (യുകെ സമയം) നകം പ്രഖ്യാപിക്കും.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

  • നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം 2021 ലെ ശരത്കാലത്തിലാണ് ഷെഫീൽഡ് സർവകലാശാലയിൽ ആരംഭിക്കാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
  • ഷെഫീൽഡ് സർവകലാശാലയിൽ പൂർണ്ണമായി പഠിച്ച ഒരു കോഴ്‌സിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫർ ലഭിക്കണം. മെഡിസിൻ (എ 100 / എ 101), ഡെന്റിസ്ട്രി (എ 200) എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ബിരുദ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും യോഗ്യമാണ്.
  • ട്യൂഷൻ ഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, നിങ്ങൾ സ്വയം ധനസഹായമുള്ളവനും വിദേശ ട്യൂഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ യോഗ്യനുമാണ്.
  • നിങ്ങൾ ഒരു സ്പോൺസർ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥിയാകരുത്.
  • പ്രോഗ്രാം വർഷം 1 അല്ലെങ്കിൽ വർഷം 2 ൽ നിങ്ങൾ ഷെഫീൽഡ് സർവകലാശാലയിൽ ഒരു ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം നൽകണം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഷെഫീൽഡ് സർവകലാശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സ്‌കോളർഷിപ്പ് വിഭാഗം പരിശോധിക്കുക.

ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ്: യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രാത്ത്ക്ലൈഡ്

സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ സ്ട്രാത്ത്ക്ലൈഡ് സർവകലാശാല അതിന്റെ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ഗവേഷണ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ചേരുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് നിരവധി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ശക്തമായ അക്കാദമിക് യോഗ്യതകളുള്ള എല്ലാ സ്വയം ധനസഹായമുള്ള, അന്താരാഷ്ട്ര (നോൺ-ഇയു) ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന ഓഫർ ഉടമകളെ അപേക്ഷിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങളുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2021/22 അധ്യയന വർഷം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു മുഴുവൻ സമയ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫർ സൂക്ഷിക്കണം.

നിങ്ങൾ ഒരു ബിരുദ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിനായി അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോ വർഷവും നിങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് 10% കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമായ സ്കോളർഷിപ്പ് അവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആദ്യ വർഷത്തെ സ്‌കോളർ‌ഷിപ്പ് സാധാരണയായി 2,185 ഡോളർ ആയിരിക്കും.

നിങ്ങൾ ഒരു ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠന പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് 15% കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമായ സ്കോളർഷിപ്പ് അവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അത് സാധാരണയായി 3,280 ഡോളർ ആയിരിക്കും.

ഇതിനുപുറമെ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ അപേക്ഷകർക്കായി പരിമിതമായ എണ്ണം ഡീന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡുകളും സർവകലാശാലയിലുണ്ട്. 5,000 ഡോളറും 8,000 ഡോളറും വിലമതിക്കുന്ന ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ബിരുദാനന്തര ബിരുദാനന്തര തലത്തിൽ മാത്രം അസാധാരണമായ അപേക്ഷകർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. അപേക്ഷകർ ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ, കൂടാതെ എല്ലാ ബിരുദാനന്തര ബിരുദാനന്തര ബിരുദാനന്തര സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കും പരിഗണിക്കും.

നിങ്ങൾ ബിരുദാനന്തര ഗവേഷണ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിനായി അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോ വർഷവും നിങ്ങളുടെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് 15% കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമായ സ്കോളർഷിപ്പ് അവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ബിരുദാനന്തര ഗവേഷണ ഡിഗ്രി അപേക്ഷകർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിനായി വർഷം മുഴുവനും അപേക്ഷിക്കാം.

നിങ്ങൾ രണ്ട് വർഷത്തെ എം‌എസ്‌സി പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആദ്യ വർഷത്തേക്ക് മാത്രം 15% സ്‌കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും. ആർക്കിടെക്ചർ, ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിലെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത ട്യൂഷൻ ഫീസുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് തുക വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

മൂല്യം: സാധാരണയായി 3,280 ഡോളർ

അവസാന തീയതി: 2021 ഓഗസ്റ്റ് 26

ദൈർഘ്യം: വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു

പഠന നില: ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ഗവേഷണം

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം:

  • ബിരുദം: ഹൈസ്കൂളിൽ ശക്തമായ അക്കാദമിക് പ്രകടനമുള്ള അപേക്ഷകർ അപേക്ഷിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിലും സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. 
  • പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു: എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാക്കൽറ്റിക്കായി പരിഗണിക്കാൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് അപേക്ഷകർക്ക് സാധാരണയായി അവരുടെ ബിരുദ ബിരുദത്തിൽ 2: 1 (അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ) ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, സ്ട്രാത്ത്ക്ലൈഡ് സർവകലാശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലെ സ്‌കോളർഷിപ്പ് വിഭാഗം പരിശോധിക്കുക.

0 comments: