2021, ഓഗസ്റ്റ് 29, ഞായറാഴ്‌ച

പ്ലസ് വൺ മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർഎങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?Full Steps

 


 വെബ്  ബ്രൗസറിൽ http://dhsekerala.gov.in/ എന്ന് നൽകി പോർട്ടലിൽ പ്രവേശിക്കുക.STEP 2

ഹോം പേജിൽ താഴെയായി EXAMINATIONഎന്ന ഭാഗത്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.  ഇതിനായി ലോഗിൻ ഐ.ഡി  പാസ്സ്‌വേർഡ് എന്നിവയൊന്നും ആവശ്യമില്ല.


STEP 3


പരീക്ഷാ ദിവസം അതാത് വിഷയത്തിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ചോദ്യപേപ്പർ പി.ഡി.ഫ് ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

STEP 4

ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ചോദ്യപേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് രക്ഷിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാം. പൊതു പരീക്ഷയുടെ മാതൃകയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദ്യപേപ്പർ.

0 comments: