2021, സെപ്റ്റംബർ 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് : സുപ്രീം കോടതി ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

                                       

സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.ഓഫ്ലൈൻ രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള അനുമതി തേടിയാണ് ഹർജി. സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുത് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിമിതികൾ നില നിൽക്കെ ഓഫ്ലൈൻ രീതിയിൽ പരീക്ഷ നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലും പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കി വിജയിച്ച  എസ്.എസ്. എൽ.സി പരീക്ഷയുടേത് ഉൾപ്പടെയുള്ള ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ ഓഫ്ലൈൻ രീതി അനുവദിക്കണമെന്നും വാദിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.രാജ്യത്ത് മൂന്നാം തരംഗം ഒക്ടോബറിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ആയി  പരീക്ഷകൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു

0 comments: