2021, ഒക്‌ടോബർ 30, ശനിയാഴ്‌ച

1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി ഇന്‍ഡന്റ് ചെയ്യാം.

                                         


1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലേക്ക് 2022-23 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി ഇന്‍ഡന്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യം KITE (Kerala Infrastructure and Technology for Education (IT School)) www.kite.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നവംബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ 15 വരെ കിട്ടുന്നതാണ് .


ഇന്‍ഡന്റ് സര്‍ക്കാര്‍/ എയ്ഡഡ്/ ടെക്‌നിക്കല്‍ സ്‌കൂളുകളും, അംഗീകാരമുള്ള അണ്‍എയ്ഡഡ്/ സി.ബി.എസ്.സി/ നവോദയ സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും ഓണ്‍ലൈനായി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും . 2022-23 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ ഒന്നാം വാല്യം 288 ഉം രണ്ടാം വാല്യം 183 ഉം മൂന്നാം വാല്യം 20 ടൈറ്റിലുകളുമാണ് ഉള്ളത്.

പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ അവരുടെ സ്‌കൂളിന് ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ കൃത്യ സമയത്തിനുള്ളില്‍ ഇന്‍ഡന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇന്‍ഡന്റിംഗ് നല്‍കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളടങ്ങുന്ന വിശദമായ സര്‍ക്കുലര്‍ ജനറല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലും (https://education.kerala.gov.in) എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളിലും കിട്ടുന്നതാണ്.

0 comments: