2021, ഒക്‌ടോബർ 20, ബുധനാഴ്‌ച

ഒക്‌ടോബര്‍ 26ന് ബി.എഫ്.എ പരീക്ഷ

                                


ഒക്‌ടോബര്‍ 21 ന് നടത്താനിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫൈന്‍ ആര്‍ട്‌സ് കോളജുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ബി.എഫ്.എ പ്രവേശന പരീക്ഷ മഴക്കെടുതിമൂലം 26 ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചു.

0 comments: